Regeringen slår näven i bordet – gäller alla hundägare

2023 05 12

Statskontoret har fått ett nytt uppdrag av Sveriges regering.

Regeringen Kristersson vill utvärdera hur svenska folket skyddas mot farliga hundar.

Länsstyrelsernas och Polismyndighetens verksamhet ska utvärderas.

– Vi kan konstatera att det är alldeles för många som skadas av hundar varje år. Vi tillsätter nu det här uppdraget för att se över hur arbetet fungerar och om det behöver göras några justeringar.

– Det är viktigt att myndigheterna har rätt verktyg i sin verktygslåda för att kunna skydda omgivningen mot skador som hundar kan orsaka, säger landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Vi behov ska Statskontoret föreslå nya åtgärder för att bättre skydda omgivningen mot hundrelaterade skador och problem.

Hundrelaterade dödsfall har ökat

Ny forskning från Linnéuniversitetet har visat att hundattacker med dödlig utgång har ökat i Sverige de senaste åren.

Mellan 1997 och 2021 avled tretton personer efter att ha blivit bitna eller angripna av en hund. Nio av dödsfallen inträffade under perioden 2015–2021.

– Förändring i människans sätt att hålla och interagera med hundar samt en hög­re andel så kallade högriskraser i hundpopulationen kan vara en förklaring till att antalet hundrelaterade dödsfall har ökat, framhöll forskarna vid Linnéuniversitetet till SVT Nyheter i slutet av februari.

Pekar ut hundägare

Landsbygdsminister Peter Kullgren riktar nu en tydlig uppmaning till Sveriges hundägare.

Han vill se ett större ansvarstagande. 

– Äger du en hund så har du ett ansvar mot hunden och mot omgivningen. Att den inte skadar andra djur eller människor. 

– Klarar man inte att ta det ansvaret så ska man inte heller ha djur och då ska myndigheterna även ha rätt verktyg för att kunna ingripa, betonar ministern.

I Statskontorets uppdrag ingår också att utvärdera viss djurskyddsverksamhet. 

– Det handlar framför allt om myndigheternas verksamhet i situationer där djur lider och omedelbart behöver omhändertas, skriver regeringen.

Uppdraget ska redovisas senast 28 februari 2024.

Foto: J. Davis

Text: Redaktionen