Regeringen och Folkhälsomyndigheten kallar till pressträff

2022 12 09

Regeringen, Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen kallar till pressträff.

– Syftet är att ge en lägesbild när det gäller smittspridningen av covid-19, uppger regeringen i ett pressmeddelande.

Socialminister Jakob Forssmed (KD) kommer att delta på pressträffen tillsammans med Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell och Socialstyrelsens krisberedskapschef Taha Alexandersson.

Pressträffen startar klockan 15.00.

Smittspridningen ökar

Regeringens besked kommer samtidigt som smittspridningen av covid-19 ökar i Sverige.

Allt fler vårdas på sjukhus.

Totalt rapporterades 4 257 fall av covid-19 in i Sverige under vecka 47. Det är en ökning med 16 procent jämfört med veckan innan, enligt Folkhälsomyndighetens senaste statistik.

– Bland boende på särskilda boenden, SÄBO, och personer med hemtjänst var ökningen 24 respektive 11 procent. Under den första halvan av vecka 48 fortsatte antalet rapporterade fall i landet att öka. Även beläggningen av patienter med covid-19 inom slutenvården har ökat under den senaste veckan, framhåller myndigheten.

”Hög tid att vaccinera sig”

Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, utfärdade nyligen en direkt uppmaning till svenska folket.

– Smittspridningen i landet ökar, och det är hög tid att vaccinera sig enligt gällande rekommendationer om man ännu inte har gjort det. När allt fler smittas blir det än mer angeläget att man tar de vaccindoser som rekommenderas.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla över 65 år får en påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19, liksom personer under 65 år som har en eller flera riskfaktorer för allvarlig sjukdom.

Exempel på riskfaktorer är enligt myndigheten hjärt- och kärlsjukdom, högt blodtryck och fetma.

– Spridningen av olika luftvägsvirus ökar vanligtvis på vintern då människor ses mer inomhus. För äldre personer och de i medicinsk riskgrupp är det särskilt viktigt att ha ett gott skydd mot allvarlig sjukdom, inte minst inför jul- och nyårshelgerna då många ses, understryker Folkhälsomyndigheten.

Text: Redaktionen