JUST NU: Regeringen miljardsatsar på kvinnors hälsa

2023 01 29

Regeringen avsätter 1,6 miljarder kronor för insatser gällande bland annat mödravård.

Sveriges Kommuner och Regioner har tillsammans med regeringen kommit överens om ett ramverk för förbättrad förlossningsvård och eftervård.

Satsningen handlar även om att stärka tillgängligheten till mödrahälsovård på landsbygden.

– Nu är det viktigt att vi får till insatser så att vården före, under och efter graviditet kan utgöra en sammanhängande vårdkedja, med en tillgänglig och kunskapsbaserad vård inklusive eftervård. Men det är viktigt att detta gäller jämlik vård för alla i hela landet, uppger sjukvårdsminister Acko Ankarberg Johansson (KD) i ett pressmeddelande.

“Ska känna sig trygga”

Insatserna handlar bland annat om att säkerställa att det finns rätt kompetens i vården och tillgång till “multiprofessionella team”.

150 miljoner kronor avsätts även för att återöppna förlossningskliniker och bevara kliniker som annars skulle stängas ner.

– Alla kvinnor ska känna sig trygga med vården. För att säkerställa det krävs att olika professioner samarbetar kring varje kvinna utifrån de behov hon har, före, under och efter graviditet, menar Ankarberg Johansson.

Även om reproduktiv hälsa

Ett annat insatsområde som kommer få ytterligare resurser är utveckling av hälso- och sjukvården som rör flickors och kvinnors hälsa och sjukdomar.

Utvecklingen rör såväl vård för personer som blivit utsatta för sexuellt våld och könsstympning som förbättring av vården gällande sexuell och reproduktiv hälsa.

Att utveckla nya arbetssätt och skapa en god arbetsmiljö står även på agendan för satsningen.

Olika behov av stöd

Sveriges Kommuner och Regioner uppger att kvinnor i Sverige önskar få mer information om möjliga komplikationer under och efter förlossning och hur de kan hantera en svår sådan.

– Förlossningsrelaterade skador, psykisk ohälsa och amningsproblematik är vanliga

anledningar till behov av stöd och vård i samband med och efter förlossningen, förklarar SKR.

Flera yrkesgrupper kan hjälpa

Flera olika yrkesgrupper kan ge stöd till kvinnor efter förlossning.

Bland annat önskar många kvinnor stöd från fysioterapeuter, gynekologer eller psykologer.

Foto: Freestocks

Text: Redaktionen