JUST NU: Regeringen Kristersson tvärvänder – Efter hård kritik

2022 12 03

Nu svänger regeringen rörande stödet till resor till Nazitysklands förintelseläger i Polen.

Uppgifterna om att regeringen inte kommer att förlänga statsbidragen till Svenska kommittén mot antisemitisms (SKMA) utbildningsprojekt kring hågkomstresor har väckt skarp kritik.

Efter kritiken vänder nu regeringen i frågan och meddelar att SKMA kommer att få fortsatt stöd.

SKMA kontaktades av regeringen under lördagen. 

– Hågkomstresorna kommer att vara en viktig del i ett större paket. Där kommer det också att finnas pengar till SKMA. Jag har pratat med SKMA och varit väldigt tydlig med att arbetet mot antisemitism är en prioriterad fråga för regeringen, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M), till DN.

Bidrag sedan 2014

SKMA har fått statliga bidrag sedan 2014 för att kunna arbeta med att sprida kunskap om antisemitism och rasism.

Det senaste bidraget på 12,5 miljoner kronor, som senare förstärktes med fyra miljoner, beviljades av före detta kulturminister Alice Bah Kuhnke 2018.

Regeringen meddelar nu, efter den omfattande kritiken, att SKMA kommer att få fortsatt stöd.

– En del av arbetet handlar om att genomföra resor till förintelseläger, uppger DN.

”Mycket prioriterad fråga”

Kulturdepartementet svarar via kulturminister Parisa Liljestrands pressekreterare Caroline Opsahl.

– Arbetet för att sprida kunskap om Förintelsen och de ofattbara brott som begicks är en mycket prioriterad fråga för regeringen, liksom att arbeta mot antisemitismen som idag tyvärr är ett stort problem i Sverige. Detta lyftes särskilt i regeringsförklaringen, rapporterar Dagens ETC.

– Det här är ett arbete som pågår på flera parallella nivåer, till exempel har Forum för levande historia flera viktiga uppdrag här. Staten bygger också ett nytt museum över Förintelsen, och där ökar vi anslagen med 15 miljoner kronor nästa år, uppger tidningen..

Försiktigt optimistisk

SKMA:s Ordförande Willy Silberstein är försiktigt positiv till beskedet.

– Det kommer lite sent. Tajmingen föranleder en del frågetecken. Processen måste jag säga är lite märklig eftersom SKMA inte har hört ett ljud om det här fram till i dag. Intrycket blir att det här har påverkats av intervjun med ETC och debatten som varit ganska hätsk och innehållit mycket kritik.

Även Annie Lööf (C) och Morgan Johansson (S) har också riktat kritik mot regeringen i frågan sedan tidigare.

Aktiva sedan 1990

SKMA bildades 1983 mot bakgrund av den våg av antisemitism som kom till uttryck i början av 1980-talet.

Sedan början av 1990-talet anordnar kommittén regelbundna utbildningar och kurser om antisemitism och andra former av rasism samt nazism och Förintelsen.

På utbildningarna brukar flera av landets framträdande forskare, experter och pedagoger delta.

– Tusentals lärare, ungdomsledare, politiker, journalister, elever och andra har deltagit i SKMA:s utbildningar och seminarier, skriver SKMA.

Ett större paket i arbetet mot antisemitism kommer att läggas fram nästa vecka, skriver DN.

Foto: Kristian Pohl Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen