Regeringen ger nytt besked om återvandring

2023 03 01

Regeringen vill att fler personer ska välja att återvandra från Sverige av egen vilja.

Personerna ska lockas av större bidrag och anpassade lösningar i hemlandet.

– Återvandring har varit ett styvmoderligt behandlat område i svensk politik och Migrationsverket har inte fokuserat på det. Där vill vi se ett skifte, säger migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) till DN.

Regeringen tar sikte på de stora grupperna som kommit till Sverige de senaste decennierna och som enligt Maria Malmer Stenergard inte lyckats bli integrerade i det svenska samhället.

Nytt uppdrag

Migrationsverket har fått i uppdrag att se över hur man kan öka återvandringen.

Ett av myndighetens mål för 2023 är att fler personer ska lämna Sverige. 

– Personer som är bosatta i Sverige och som vill flytta tillbaka till sina hemländer ska ges information om vilka möjligheter till återvandring som finns och vilken hjälp och stöd man kan få, framhåller regeringen i ett pressmeddelande.

En utredning för hur frivillig återvandring kan stimuleras genom exempelvis ekonomiska incitament och andra stödinsatser kommer att tillsättas inom kort.

Ökad budget

Regeringen har höjt Migrationsverkets budget från 100 000 kronor till en miljon för att fler som vill återvandra ska kunna ta del av det ekonomiska stödet.

Tillsammans med samarbetspartiet Sverigedemokraterna vill regeringen även erbjuda personer som återvandrar anpassade lösningar i landet de återvänder till.

– Det kan handla om utbildning eller att betala för att barnen ska kunna gå i skola. Det beror väldigt mycket på förutsättningarna i de olika länderna, säger Ludvig Aspling, SD:s migrationstalesperson, till DN.

En hjärtefråga

Ludvig Aspling beskriver återvandring som en hjärtefråga för Sverigedemokraterna. Samtidigt är han noga med att understryka att ingen som har tillstånd att bo i Sverige ska behöva lämna landet.

Kritiker har pekat på att stora satsningar på återvandring riskerar bli en dyr affär för samhället.

– Stöden måste bygga på en ekonomisk logik, säger Ludvig Aspling.

Enligt honom kommer en ökad återvandring att bli en besparing för Sverige.

Få har lämnat

De senaste tio åren har endast 46 personer beviljats ekonomiskt stöd för att lämna Sverige, enligt statistik från Migrationsverket.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen