Regeringen ger ny information om kärnkraft – vill göra förändring

2023 08 09

Sveriges klimatminister ger besked om kärnkraftens roll.

Kärnkraften i Sverige är alltjämt ett mycket hett diskussionsämne.

Regeringspartierna, som förespråkat mer kärnkraft i Sverige, kommer nu med ett nytt besked.

Regeringen vill att åtminstone tio nya konventionella reaktorer ska tas i drift mellan 2030 och 2040.

Det rapporterar Aftonbladet.

“Kräver en fördubbling”

Klimat-och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) framhåller att behovet är stort.

– Klimatomställningen kräver en fördubbling av elproduktion de kommande 20 åren och där spelar kärnkraften en avgörande roll i att vi lyckas med det, säger hon under en pressträff enligt tidningen.

Hon menar även att debatten om kärnkraften i Sverige under det senaste årtiondet har skadat utvecklingen.

Skickat ut lagrådsremiss

Vidare förklarar Pourmokhtari att det idag är förbjudet att bygga reaktorer på andra platser än där de redan finns.

Hon menar att det finns begränsningar som hämmar “en modern syn på kärnkraften”.

– Vi har skickat ut en lagrådsremiss om detta innan sommaren. Så den här propositionen kommer kunna behandlas av riksdagen nu under hösten. Det ser vi mycket fram emot.

Finns i Miljöbalken

Regeringen har för avsikt att genomföra en förändring avseende den begränsning som finns i Miljöbalken om att Sverige högst kan ha tio reaktorer i drift.

– Man ska kunna bygga fler reaktorer på fler ställen än vad man kunnat göra hittills, har statsminister Ulf Kristersson (M) sagt enligt SVT.

En sådan lagändring kan träda i kraft under nästa år.

Fått kritik

Regeringspartiernas förslag har fått kritik från bland annat Miljöpartiet.

Per Bolund menar att det är helt fel väg att gå.

– När omgivande länder storsatsar på havsbaserad vindkraft sitter regeringen fast i sin kärnkraftsfixering, framhåller han.

– Lägg kraften på att ge tillstånd till de vindkraftsparker som ligger på regeringens bord istället.

Foto: Vattenfall Group

Text: Redaktionen