Regeringen ger dystert besked till svenska folket

2022 10 31

På måndagsförmiddagen meddelar regeringen att svåra ekonomiska tider väntar för Sverige

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade under en presskonferens en prognos om det svåra och dystra ekonomiska läget i Sverige.

Regeringen lyfter fram att Sverige nästa år kommer att gå in i en lågkonjunktur.

– Svensk ekonomi går mot en rätt bister vinter. Hur kallt och bistert det kommer att bli, vet vi inte än, säger finansministern enligt SVT.

Regeringspartierna spår även att nästa års BNP kommer landa på -0,4 procent, arbetslösheten på 7,7 procent och att inflationen kommer att uppgå till 7,9 procent, rapporterar Expressen.

I jämförelse var inflationen i september i år uppe på 9,7 procent.

Hög inflation och ökad arbetslöshet

Även arbetslösheten förväntas öka nästa år. Sverige hamnar redan idag på sjunde högsta arbetslöshetsnivån i hela EU.

Arbetslösheten som redan idag är ett problem, kommer ytterligare att försvåras om Sverige går in i en lågkonjunktur nästa år.

– Det är problematiskt att vi har hög arbetslöshet. När vi nu återigen drabbas av lågkonjunktur kommer fler också ställas utanför, framhåller finansministern enligt Aftonbladet.

Budget nästa vecka

Finansministern betonar vikten av att kunna hantera balansen mellan att få ner den höga inflationen och samtidigt kunna förhålla sig till nedgången i ekonomin.

Hon lyfter vidare fram de vilka de högst prioriterade områdena kommer att vara för regeringen framöver:

  • Att stötta drabbade hushåll och företag
  • Att stärka rättsväsende, försvar och företag
  • Stärka förutsättningar för jobb och tillväxt
  • En effektiv och ambitiös energi- och klimatpolitik
  • Hållbar migrations- och integrationspolitik 

Om cirka en vecka kommer regeringen att presentera en budget, vilken har tagits fram tillsammans med Sverigedemokraterna.

Förhandlingarna ska ha gått bra och skett i en konstruktiv anda, framhåller SVT.

Foto: Moderaterna

Text: Redaktionen


Kina rasar mot Sverige

2024 02 25

Stormakten Kina anklagar Sverige för att ha en ”kalla kriget-mentalitet”, och vänder särskilt sin ilska mot den svenska Säkerhetspolisen.

Det har uppstått storbråk mellan Sverige och stormakten Kina.

Kinas ambassad i Stockholm riktar hård kritik mot Sverige efter de senaste dagarnas rapporter om det svenska säkerhetsläget.

Den kinesiska ambassaden gör nu ett hårt uttalande i frågan, och riktar udden mot en rapport som släpptes av Säpo tidigare i veckan.

– Rapporten hypar upp "Kina hotteorin" utan någon faktabas, gör grundlösa anklagelser och förtal mot och svartmålar Kina. Rapporten blandar ihop rätt och fel, vilket är extremt oansvarigt, anser Kinas ambassad.

”Förstör atmosfären”

Uttalandet är en reaktion på Säkerhetspolisens lägesbildsrapport som presenterades den 21 februari.

I rapporten beskrivs Kina som ett av tre länder som utgör stora hot mot Sverige.

Något som skapar stor ilska från kinesiskt håll.

– Den relevanta svenska myndigheten har politiserat och infört säkerhetsinnebörd i utbytet och samarbetet mellan de två länderna, vilket inte bara förstör atmosfären av det vänskapliga samarbetet mellan de två länderna, utan också skadar de två folkens grundläggande intressen, hävdar ambassaden.

”Kalla kriget-mentalitet”

I rapporten beskriver Säpo Kina som ett av de tre länder som tillsammans utgör det största säkerhetshotet mot Sverige. De andra två är Ryssland och Iran.

Kinas ambassad menar dock att det är den svenska mentaliteten

– Vi kräver att den svenska sidan skakar av sig sin Kalla kriget-mentalitet och sina ideologiska fördomar, respekterar fakta och sanningen och ser på Kina och dess utveckling på ett objektivt och rationellt sätt, understryker ambassaden.

Långtgående ambitioner

Kina anklagar Säpo för att sprida ”desinformation” och göra ”provocerande uttalanden” gentemot landet.

Säpo menar dock att Kina genom sitt agerande bland annat utgör ett långsiktigt hot mot svensk ekonomi.

– De har långtgående ambitioner att bli världsledare inom flera olika sektorer. För att uppnå sina mål bedriver de olovlig underrättelseverksamhet och anskaffar teknik och kunskap från svenska företag och lärosäten, säger Fredrik Hallström, operativ chef på Säpo, till GP.

Säpo uppger också att Kina bedriver inhämtning mot oppositionella som är bosatta i Sverige.

Text: Redaktionen

Foto: Alejandro Luengo resp. Linus-Mimietz


Trumps attack: ”Förlorar tredje världskriget”

2024 02 24

Donald Trump höll ett ursinnigt tal under lördagen, där han bland annat hävdade att USA kan komma att förlora ett tredje världskrig.

Donald Trump höll tal för sina supportrar under lördagen.

Talet ägde rum inför primärvalet i South Carolina, som hålls under kvällen och natten, svensk tid.

I sitt tal gjorde Trump flera märkbara uttalanden – inte minst om USA:s sittande president, Joe Biden.

Talet var minst sagt alarmistiskt.

– Det enda som står mellan er och Amerikas utplånande är jag, utropade Trump till sina supportrar, rapporterar tidningen Metro.

”Kommer att kollapsa”

Trump målade upp en mycket svart bild av vad som kommer att hända om Joe Biden vinner presidentvalet i november.

Han riktade bland annat udden mot Bidens invandringspolitik.

– Med fyra år till av Biden kommer horderna av illegala invandrare som trampar över våra gränser att överstiga 40 till 50 miljoner människor, hävdade Trump.

Allting kommer att kollapsa med Bidens politik, påstod Trump i talet.

– Medicare, social trygghet, sjukvård och offentlig utbildning kommer att ge vika och kollapsa, sade han.

”Tredje världskriget”

Dessutom hävdade Trump att en Biden-seger kommer att få allvarliga konsekvenser för det amerikanska folkets säkerhet.

– Hamas kommer att terrorisera våra gator, sade Trump.

Han kallade också Biden för ”den mest inkompetente presidenten i vårt lands historia”.

– Han kommer att få oss att förlora tredje världskriget.

Fokuserar på Biden

Donald Trump har en klar ledning i primärvalet mot Nikki Haley, och ser just nu ut att bli det republikanska partiets kandidat i presidentvalet i USA den 5 november.

Det kan vara skälet till att han redan nu väljer att fokusera på Biden som motståndare.

Och strategin tycks alltså vara att måla upp en mycket svart bild av vad som händer om Biden vinner.

– Vårt land kommer att sjunka till en nivå som varit oföreställbar, sade Trump i sitt tal.

Foto: Nato

Text: Redaktionen