Regeringen ger dystert besked till svenska folket

2022 10 31

På måndagsförmiddagen meddelar regeringen att svåra ekonomiska tider väntar för Sverige

Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterade under en presskonferens en prognos om det svåra och dystra ekonomiska läget i Sverige.

Regeringen lyfter fram att Sverige nästa år kommer att gå in i en lågkonjunktur.

– Svensk ekonomi går mot en rätt bister vinter. Hur kallt och bistert det kommer att bli, vet vi inte än, säger finansministern enligt SVT.

Regeringspartierna spår även att nästa års BNP kommer landa på -0,4 procent, arbetslösheten på 7,7 procent och att inflationen kommer att uppgå till 7,9 procent, rapporterar Expressen.

I jämförelse var inflationen i september i år uppe på 9,7 procent.

Hög inflation och ökad arbetslöshet

Även arbetslösheten förväntas öka nästa år. Sverige hamnar redan idag på sjunde högsta arbetslöshetsnivån i hela EU.

Arbetslösheten som redan idag är ett problem, kommer ytterligare att försvåras om Sverige går in i en lågkonjunktur nästa år.

– Det är problematiskt att vi har hög arbetslöshet. När vi nu återigen drabbas av lågkonjunktur kommer fler också ställas utanför, framhåller finansministern enligt Aftonbladet.

Budget nästa vecka

Finansministern betonar vikten av att kunna hantera balansen mellan att få ner den höga inflationen och samtidigt kunna förhålla sig till nedgången i ekonomin.

Hon lyfter vidare fram de vilka de högst prioriterade områdena kommer att vara för regeringen framöver:

  • Att stötta drabbade hushåll och företag
  • Att stärka rättsväsende, försvar och företag
  • Stärka förutsättningar för jobb och tillväxt
  • En effektiv och ambitiös energi- och klimatpolitik
  • Hållbar migrations- och integrationspolitik 

Om cirka en vecka kommer regeringen att presentera en budget, vilken har tagits fram tillsammans med Sverigedemokraterna.

Förhandlingarna ska ha gått bra och skett i en konstruktiv anda, framhåller SVT.

Foto: Moderaterna

Text: Redaktionen