JUST NU: Regeringen ger besked efter rykten om nya restriktioner

2022 05 23

Socialminister Lena Hallengren (S) försäkrar svenska folket om att det inte blir några nya restriktioner med anledning av den konstaterade smittan av apkoppor i landet.

Apkoppor ska inte jämföras med pandemin och svenska folket bör inte känna någon anledning till oro. Det är uppmaningen från socialminister Lena Hallengren i en intervju med Svensk Dagbladet, som också säger att man bör akta sig för att skrämma upp människor.

“Inga sådana planer”

– Det finns ingen anledning att koppla ihop apkoppor med covid-19 och allt vad det väcker hos människor när det gäller oro för sjukdomen och samhällsåtgärder. Det blir inga inskränkningar med restriktioner av hur vi lever på grund av apkoppor. Det finns inga sådana planer, säger Lena Hallengren till tidningen.

FHM öppnade för restriktioner

Rykten om nya restriktioner blossade upp efter att Folkhälsomyndigheten öppnade för just detta för två dagar sedan.

– Man kan till exempel säga att “du får inte vara sexuellt aktiv under den här smittsamma fasen”, sade Klara Sondén, läkare och utredare på myndigheten, till Expressen.

“Måste tas på allvar”

Socialministern uppmanar dock allmänheten till försiktighet och att man, i och med att sjukdomen sedan i fredags klassas som allmänfarlig, måste uppsöka vård om man blir smittad.

– Det är som sagt anmälningsplikt som gäller. Detta virus måste tas på allvar, säger hon.

Skillnaden mot covid-19

Den stora skillnaden mellan apkoppor och covid-19 ur ett samhällsperspektiv är att den senare klassades som samhällsfarlig snarare än allmänfarlig. Spridningen av apkoppor sker inte på samma sätt och riskerar inte att slå ut samhällsfunktioner, skriver Svenska Dagbladet.

Första fallet i torsdags

Det var i torsdags som det första fallet av apkoppor konstaterades i Sverige. 

– Personen i Sverige som har bekräftats vara infekterad med viruset är inte allvarligt sjuk, men har fått vård. Vi vet ännu inte var personen har blivit smittad. Utredning pågår just nu, sade Klara Sondén i ett pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten.

Regeringen agerade

Dagen efter agerade regeringen sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderat att sjukdomen borde klassas som allmänfarlig.

– Genom klassificeringen ges tillgång till att vidta smittskyddsåtgärder som syftar till att förhindra ytterligare spridning, kommenterade Lena Hallengren.

WHO höll krismöte

Apkoppor har sitt ursprung i västra och centrala Afrika och det är ovanligt att sjukdomen sprids till Europa. Världshälsoorganisationen, WHO, höll i slutet av förra veckan ett extrainkallat möte efter att flera europeiska länder konstaterat fall av viruset.

– Det finns ett akut behov av att öka medvetenheten om apkoppor och genomföra omfattande fallsökning och isolering, framhäver WHO på sin hemsida.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen