JUST NU: Regeringen ger besked efter rykten om nya restriktioner

2022 05 23

Socialminister Lena Hallengren (S) försäkrar svenska folket om att det inte blir några nya restriktioner med anledning av den konstaterade smittan av apkoppor i landet.

Apkoppor ska inte jämföras med pandemin och svenska folket bör inte känna någon anledning till oro. Det är uppmaningen från socialminister Lena Hallengren i en intervju med Svensk Dagbladet, som också säger att man bör akta sig för att skrämma upp människor.

“Inga sådana planer”

– Det finns ingen anledning att koppla ihop apkoppor med covid-19 och allt vad det väcker hos människor när det gäller oro för sjukdomen och samhällsåtgärder. Det blir inga inskränkningar med restriktioner av hur vi lever på grund av apkoppor. Det finns inga sådana planer, säger Lena Hallengren till tidningen.

FHM öppnade för restriktioner

Rykten om nya restriktioner blossade upp efter att Folkhälsomyndigheten öppnade för just detta för två dagar sedan.

– Man kan till exempel säga att “du får inte vara sexuellt aktiv under den här smittsamma fasen”, sade Klara Sondén, läkare och utredare på myndigheten, till Expressen.

“Måste tas på allvar”

Socialministern uppmanar dock allmänheten till försiktighet och att man, i och med att sjukdomen sedan i fredags klassas som allmänfarlig, måste uppsöka vård om man blir smittad.

– Det är som sagt anmälningsplikt som gäller. Detta virus måste tas på allvar, säger hon.

Skillnaden mot covid-19

Den stora skillnaden mellan apkoppor och covid-19 ur ett samhällsperspektiv är att den senare klassades som samhällsfarlig snarare än allmänfarlig. Spridningen av apkoppor sker inte på samma sätt och riskerar inte att slå ut samhällsfunktioner, skriver Svenska Dagbladet.

Första fallet i torsdags

Det var i torsdags som det första fallet av apkoppor konstaterades i Sverige. 

– Personen i Sverige som har bekräftats vara infekterad med viruset är inte allvarligt sjuk, men har fått vård. Vi vet ännu inte var personen har blivit smittad. Utredning pågår just nu, sade Klara Sondén i ett pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten.

Regeringen agerade

Dagen efter agerade regeringen sedan Folkhälsomyndigheten rekommenderat att sjukdomen borde klassas som allmänfarlig.

– Genom klassificeringen ges tillgång till att vidta smittskyddsåtgärder som syftar till att förhindra ytterligare spridning, kommenterade Lena Hallengren.

WHO höll krismöte

Apkoppor har sitt ursprung i västra och centrala Afrika och det är ovanligt att sjukdomen sprids till Europa. Världshälsoorganisationen, WHO, höll i slutet av förra veckan ett extrainkallat möte efter att flera europeiska länder konstaterat fall av viruset.

– Det finns ett akut behov av att öka medvetenheten om apkoppor och genomföra omfattande fallsökning och isolering, framhäver WHO på sin hemsida.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Arla ger besked om de nya korkarna

2024 04 20

Arla tror sig ha en förklaring gällande kritiken mot de nya korkarna.

Under den senaste tiden har fastsittande korkar på mjölkkartonger varit hett omdebatterade.

Många har velat se en återgång till tidigare versioner, medan andra inte lägger någon större vikt vid förändringen.

Arla, som är en av aktörerna som genomfört förändringen på sina produkter, tror sig kunna ge ett besked om anledningen till kritiken.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Geografiska skillnader

Vad gäller mjölken från Arla så tycks ilskan mot de fastsittande korkarna vara mer intensiv söder om Stockholm.

Presschef Max Wallenberg menar att det hela kan ha att göra med geografiska skillnader.

– Om du bor i Stockholm eller uppåt i landet så har du en kork som många tycker fungerar lite bättre, och bor du längre ner i landet så är det en kork som många tycker funkar lite sämre, säger han till SR.

Får fler klagomål

Arla får in fler klagomål från södra Sverige än från Stockholm och norrut.

– Det beror helt enkelt på var paketen produceras, vid vilket mejeri de görs. Den här korken som har fått mycket kritik, där behöver man trycka till så att det blir ett klick, annars fastnar korken och så får man mjölk överallt.

Därför infördes korkarna

De nya korkarna har införts i samband med att en ny EU-lag klubbas igenom.

– Plastlock från dryckesförpackningar är en av de vanligaste orsakerna till nedskräpning och några av de främst förekommande plastprodukterna upphittade under strandstädningar, förklarar Arla.

– Från och med juli 2024 införs ny lagstiftning från EU som kräver att alla korkar ska sitta fast vid dryckesförpackningar upp till tre liter. 

– För att kunna möta de nya kraven, har vi på Arla redan startat arbetet med att anpassa mejerierna till den nya förpackningsdesignen.

Ska sitta fast

Den nya EU-lagen är klar och tydlig vad gäller återvinningen.

– Enligt EU:s direktiv ska plastlocket sitta fast på förpackningen under hela förpackningens livslängd. Det betyder att hela förpackningen sorteras som pappersförpackning.

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen


Nya regler när du går på restaurang – ska gälla i hela landet

2024 04 20

Ett nytt krav kommer att ställas på Sveriges restauranger.

Det meddelar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Kullgren har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll måste informera gäster om ursprungsland för kött.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning.

– Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, säger ministern.

Kullgren tillägger att det ska vara ”lika enkelt att få veta var köttet kommer ifrån på en restaurang som i en butik”.

Nuvarande regelverk fastslår att butiker måste redovisa ursprungsland för kött, men ett liknande krav finns ej för restauranger.        

Så kan gäster informeras  

Livsmedelsverket ska redovisa sitt uppdrag 15 december.

De nya kraven ska gälla i hela landet och berör färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i måltider som serveras på restauranger och i storhushåll.

–  Detta är en angelägen fråga för såväl konsumenter som för svenska lantbrukare, framhåller regeringen i ett uttalande.  

Vidare uppger regeringen att en utgångspunkt också är att den administrativa bördan för företagen, kommuner och regioner ska vara så liten som möjligt, samt att det ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland delges.

– Till exempel genom att informationen kan lämnas muntligt när den efterfrågas av konsumenten, meddelar regeringen.

Nya regler för hämtmat

Sedan tidigare har nya krav för restaurangers hantering av hämtmat införts. 

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari. 

LÄS MER HÄR:

Nya regler för hämtmat – det här gäller

Foto: A. Haney

Text: Redaktionen