Regeringen drar tillbaka elstöd

2022 12 22

Regeringen bedömer att finansieringsunderlaget för det tilltänkta elstödet till företag inte kommer att godkännas av EU.

Därför drar regeringen tillbaka sitt förslag.

Svenska kraftnät får i uppdrag att ta fram en ny ansökan om en modell för elprisstöd till företag.

–  Svenska kraftnät ska inkomma med sin ansökan till Energimarknadsinspektionen senast den 4 januari 2023, säger energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) på en pressträff enligt Expressen.

Ministern framhåller att frågan är ”oehört prioriterad för regeringen”.

Svenska kraftnät bekräftar

Svenska kraftnät, myndigheten som tagit fram modellen för elprisstödet tillsammans med regeringen, bekräftar Ebba Buschs besked.

– Regeringen har idag meddelat att det beslutade stödet endast kan betalas ut till privatpersoner och ger Svenska kraftnät i uppdrag om att ansöka om ett nytt elstöd för övriga elanvändare, skriver myndigheten och tillägger:

– Svenska kraftnät har tagit del av informationen på regeringens presskonferens men ännu inte mottagit uppdraget i sin helhet. Vi kan för närvarande inte säga vad detta innebär utan behöver tid att analysera uppdraget.

Två nya förslag

Ebba Busch uppger att regeringen i stället jobbar med två parallella förslag på elstöd till företag.

– Det ena är det generella stödet till företag som drabbats av höga elpriset. Det andra är ett mer riktat stöd till elintensiva företag, säger hon enligt Aftonbladet.

Ministern meddelar att regeringen, parallellt med arbetet med det generella stödet till företag, föreslår 2,4 miljarder kronor till elintensiva företag.

Energi- och näringsministern kan inte ge besked om när stödet till företag kommer att betalas ut.

Flaskhalsintäkter

Den 18 augusti gav regeringen Svenska kraftnät i uppdrag att utforma en modell för att använda intäkter från kapacitetsavgifter (flaskhalsintäkter) till att stödja elanvändare ekonomiskt.

– Med uppdraget följde vissa villkor. Bland annat ska stödet ske i överensstämmelse med gällande regelverk som är gemensamt inom EU samt att det i första hand riktas till konsumenter och företag i södra Sverige, sa Lotta Medelius-Bredhe, generaldirektör vid Svenska kraftnät, efter att myndigheten och regeringen presenterat sin modell.

Text: Redaktionen