JUST NU: Regeringen beordrar krafttag mot stort hälsoproblem

2023 03 27

Regeringen vill ta fram en nationell strategi för att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet.

Detta efter att en undersökningen av Folkhälsomyndigheten visat att nästan var fjärde person över 16 år besväras av ensamhet och isolering.

– Den ofrivilliga ensamheten förkortar och försämrar våra liv. Strategin blir en viktig del i arbetet för att motverka det samhällsproblem som ensamheten utgör, säger socialminister Jakob Forssmed (KD).

Nytt uppdrag

Regeringen ger nu Folkhälsomyndigheten i uppdrag att genomföra en kartläggning i syfte att utveckla kunskapen om ofrivillig ensamhet och dess konsekvenser. 

Utifrån kartläggningen ska sedan ett förslag på en nationell strategi för arbetet med att förebygga och motverka ofrivillig ensamhet tas fram.

– Olika samhällsaktörer såsom myndigheter, kommuner och regioner, civilsamhälle och näringsliv ska bjudas in för att bidra till gemenskaps- och relationsfrämjande åtgärder, säger Jakob Forssmed och tillägger:

– Jag hoppas också att själva arbetet med strategin ska bidra till samtal om hur vi som enskilda kan vidga våra gemenskaper.

Hundratals miljoner

Regeringen har tidigare föreslagit en  treårig gemenskaskapssatsning för att stärka folkhälsan och minska konsekvenserna av ofrivillig ensamhet.

Satsningen beräknas kosta 900 miljoner kronor. 

Under 2023 ska 300 miljoner avsättas till projektet.  För 2024 och 2025 beräknas också 300 miljoner kronor årligen avsättas.

– Ofrivillig ensamhet, brist på gemenskap och för lite rörelse är allvarliga folkhälsoproblem som medför negativa konsekvenser för människors hälsa och välmående, understryker socialminister Jakob Forssmed.

Flera hälsoproblem

Ofrivillig ensamhet är i många fall farligt för hälsan.

Det är jämförbart med att ha dåliga levnadsvanor, framhåller vårdguiden 1177.

Ensamheten innebär en ökad risk för flera sjukdomar, till exempel  hjärt- kärlsjukdomar, stroke och demens. Risken för att drabbas av psykiska problem ökar också.

– Mest skadlig är den kroniska ensamheten och där personen hela tiden bekräftar för sig själv att hen är ensam och ingen vill umgås med hen. Ensamheten börjar leva sitt eget liv, skriver 1177 och betonar att ensamma människor lätt kan hamna i onda cirklar.

– Den som känner sig ensam kan också stöta bort andra människor genom att hen blir allt för krävande eller behövande, eller genom att hon distanserar sig från andra i syfte att skydda sig själv från ytterligare besvikelser.

– En människa som känner sig ensam kan också misstolka andra människors signaler, uppleva dem som hotfulla eller avvisande. Tilliten minskar. Som kroniskt ensam kan man dessutom känna att man faktiskt inte förtjänar kärlek. Det kan skapa en negativ utstrålning, vilket kan stöta bort andra, framhåller vårdguiden.

Foto: Lukas Rychvalsky resp Anthony Tran

Text: Redaktionen