Regeringen anklagas för rasprofilering

2023 03 17

Ordningsvakter får utökade befogenheter.

Det har regeringen beslutat.

Ett nytt lagförslag innebär bland annat att ordningsvakter ska få rätt att kroppsvisitera personer för att fastslå deras identitet.

Det ska även ges fler befogenheter, till exempel ska ordningsvakter få transportera vissa omhändertagna personer och förstöra beslagtagen alkohol om värdet är ringa.

– Nu får vi en modern reglering av ordningsvakterna som både gör det möjligt att använda dem till fler syften och på större geografiska ytor och de kan de spela en ännu större roll för att inte minst hjälpa polisen, säger justitieminister Gunnar Strömmer (M) till SVT Nyheter.

Fler ordningsvakter

Den nya lagen ska även underlätta för en mer flexibel och ökad användning av ordningsvakter.

– Ordningsvakter ska få användas för att medverka till att upprätthålla allmän ordning och säkerhet eller främja trygghet, framhåller regeringen.

Kritik

Lagförslaget möter stark kritik från flera människorättsorganisationerna – bland annat  Amnesty international och Civil rights defenders. 

– Ordningsvakter har en väldigt kort utbildning som är långt ifrån tillräcklig för att kunna göra det här uppdraget på ett rättssäkert sätt, säger John Stauffer, chefsjurist på Civil rights defenders till SVT Nyheter.

Rasprofilering

John Sauffer varnar för att regeringens lagändring även riskerar att leda till en ökad diskriminering av medborgare.

Han pekar på de utökade möjligheterna att visitera personer – för att fastställa deras identitet.

Det kan enligt juristen leda till flera fall av rasprofilering.  

– Alltså att man vidtar en sådan här åtgärd – inte utifrån det man misstänker att en person har gjort – utan för den person man är. Det är absolut en risk och handlar om diskriminering i grunden, säger han till tv-kanalen.

Justitieminister Gunnar Strömmer svarar att alla som utövar myndighet mot enskilda inte får ägna sig åt rasprofilering.

– Den principen och reglerna ändras inte med det här förslaget, säger Strömmer.

Foto: R. Simpsons resp Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen