Rasar mot regeringen

2022 10 25

Regeringspartiernas klimatpolitik kan öka utsläppen med 25 miljoner ton under rådande mandatperiod.

Det fastslår Klimatkollen, Världsnaturfonden WWF, ClimateView, Naturskyddsföreningen och Våra barns klimat i en gemensam rapport.

– Den nya regeringens klimatåtgärder kan leda till ökade utsläpp av växthusgaser med uppemot 25 miljoner ton under mandatperioden, jämfört med nuvarande klimatpolitik. Det motsvarar hälften av de årliga svenska utsläppen, skriver WWF i ett pressmeddelande.

– Att tre av fyra partier i det nya regeringsunderlaget har en politik som riskerar att öka utsläppen under mandatperioden är oacceptabelt. Genom att räkna på vilka effekter en klimatåtgärd får i praktiken kan vi nu visa att ett fåtal åtgärder kan få stor effekt på utsläppen och riskerar våra klimatmål. Sverige har underlevererat i klimatarbetet och det är dags att vi växlar upp kraftigt, dessvärre ser det oroväckande ut om regeringsunderlagets partier står fast vid sina positioner, säger Madeleine van der Veer, ansvarig för samhällspolitik vid Världsnaturfonden WWF. 

En stor bidragande orsak

Enligt organisationen handlar det stora uppsvinget av utsläpp främst om att reduktionsplikten för bränsle sänks.

– Den klimatåtgärd som har störst betydelse för slutresultatet givet de förändringar partierna föreslår är reduktionsplikten. Med de förändringar av reduktionsplikten som SD, KD och M vill göra bedöms utsläppen öka med 23–24 miljoner ton.

Resultatet av organisationernas uträkning visar även att det finns stora skillnader mellan Liberalerna och de andra partierna i regeringsunderlaget. 

– Skillnaden mellan Liberalernas och Sverigedemokraternas politik är mer än 33 miljoner ton vid en jämförelse av deras egna positioner i granskningens utvalda frågor. Det motsvarar nästan tre fjärdedelar av Sveriges årliga utsläpp, skriver WWF.

Sedan Tidöavtalet slöts har dock skillnaden mellan partierna i regeringsunderlaget minskat enligt organisationen.

En anledning till detta är att Liberalerna gått med på en sänkning av reduktionsplikten till EU:s miniminivåer.

”Full fart bakåt”

Miljöpartiets språkrör Per Bolund reagerar kraftigt på rapporten från klimatorganisationerna.

– Det här är det verkliga paradigmskiftet i svensk politik. Miljöpolitiken går från full gas till full fart bakåt, skriver han på Twitter.

”Ambitiös klimat- och miljöpolitik”

Sveriges nya klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) betonar att regeringen inte har sänkt några ambitioner gällande riksdagens uppsatta om att minska utsläppen från transporter.

– Vi har inte sänkt några ambitioner. Vi kommer att arbeta jättehårt med att se vilka smååtgärder vi kan göra för att få både industrin och människor att ställa om i den takt vi vill, säger hon till nyhetsbyrån TT.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet resp Världsnaturfonden WFF

Text: Redaktionen