JUST NU: Putins nya varning till västvärlden

2022 04 14

– Försök från västländer att pressa ryska leverantörer av energi kommer oundvikligen att påverka hela världsekonomin.

Det säger den ryska diktatorn Vladimir Putin på torsdagen under ett möte med ryska energibolag, enligt CNN.

Putin konstaterade även att Ryssland kommer att vända blicken från väst och fokusera sin export på ”de snabbt växande marknaderna” söder och öster om Ryssland.

Nödvändig åtgärd

– Det är nödvändigt att sprida exporten. Vi måste anta att leveranserna av energi i västlig riktning kommer att minska inom överskådlig framtid, säger Putin och tillägger:

– Därför är det viktigt att befästa de senaste årens trend: omdirigera vår export steg för steg till de snabbt växande marknaderna i söder och öster.  

Diktatorn poängterar att Ryssland snabbt måste påbörja en utbyggnad av viktiga nya infrastrukturanläggningar för att kunna möta de nya kraven som ställs på landet.

Finns inget alternativ

I sitt anförande varnade Putin EU för att införa nya sanktioner som stoppar den ryska exporten av naturgas. Enligt diktatorn finns det inget alternativ till den ryska gasen.

Han varnar för att ett stopp kommer att påverka hela världsekonomin och få ”smärtsamma konsekvenser”.

– Ett rimligt alternativ för Europa finns helt enkelt inte. Alla förstår det. Leveranser från andra länder, främst USA, kommer att kosta konsumenterna flera gånger så mycket. Det kommer att påverka människors levnadsstandard och den europeiska ekonomins konkurrenskraft, säger Putin.

Bakgrund

EU har ett utstakat mål att minska importen av rysk gas med 66 procent i år. Unionen vill bryta sitt beroende av rysk gas helt och hållet från och med 2027.

EU förbereder ett sjätte sanktionspaket mot Ryssland. Flera länder, inklusive Sverige, har uppmanat till sanktioner mot rysk export av gas och olja.

Men ett totalt importstopp av rysk energi skulle få förödande konsekvenser för länder vars energiförsörjning är fullständigt beroende av rysk gas. Ett av länderna som motsätter sig ett sådant stopp är Tyskland.

Nästan hälften av landets import av naturgas kommer från Ryssland, enligt Internationella energibyrån.

Foto: President of Russia Office

Text: Redaktionen