RYSSLAND: Putin stärker sitt skräckvälde

2022 12 20

Rysslands diktator Vladimir Putin inför nya brutala metoder för att slå ner all form av oliktänkande. 

Diktatorn instruerar landets säkerhetsstyrkor, inklusive FSB, att ta ”större kontroll över landet” och ”utrota förrädare, spioner och sabotörer", rapporterar Al Jazeera med hänvisning till ryska medier.

– Dagens snabbt förändrade globala situation och uppkomsten av nya hot och utmaningar ställer höga krav på hela det ryska säkerhetssystemet. Det betyder att vi måste förbättra vårt arbete avsevärt inom nyckelområden och använda vår operativa, tekniska och beslutsfattande potential till fullo, säger Vladimir Putin enligt ryska nyhetsbyrån TASS.

– Maximalt lugn och koncentration krävs nu från kontraspionagebyråer, inklusive militär underrättelsetjänst. Det är nödvändigt att hejda utländska specialtjänsters agerande, och snabbt identifiera förrädare, spioner och sabotörer, tillägger diktatorn.

Vidare beordrar Putin förstärkning av Rysslands gränser.

Diktatorn understryker att den Ryska Federationens gränser måste stärkas med omedelbar verkan.

– Alla försök att bryta mot gränsförordningarna måste omintetgöras snabbt och effektivt med de styrkor och medel vi har till vårt förfogande, inklusive mobila aktionsenheter och specialstyrkor, säger Putin.

Fokus på annekterade regionerna

Rysslands diktator meddelar även att landets säkerhetsstyrkor får i uppgift att ”säkerhetsställa säkerheten” i de fyra ukrainska regioner som Ryssland illegalt har annekterat.

Putin vänder sig direkt till säkerhetsstyrkorna i regionerna. 

Han ger dem i uppgift att skydda "det ryska folket" mot ukrainska angrepp. 

– Det är din plikt att göra allt som krävs för att säkerställa deras säkerhet, rättigheter och frihet, säger diktatorn och lovar att trupperna kommer att förses med "modern utrustning och vapen".

Undertecknat lag

Den 30 september undertecknade Vladimir Putin och de fyra ryskutnämnda ledarna för Luhansk, Donetsk, Zaporizjzja och Cherson ett dekret om regionernas anslutning till Ryssland.

Dekretet undertecknades efter att Ryssland genomfört en illegitim “folkomröstning” i regionerna.

Kremls planer

Moskvas planer för de annekterade regionerna är följande, enligt TASS:

  • De nya regionerna kommer att integreras under en övergångsperiod som ska pågå till 2026.
  • Före 2023 kommer den ukrainska hryvnian att tillåtas för kontanta och icke-kontanta betalningar.
  • Vid årsskiftet kommer den ryska rubeln vara den enda tillåtna valutan. 
  • De väpnade styrkorna i regionerna är tänkta att bli en del av Rysslands väpnade styrkor.

Foto: President of Russia Office 

Text: Redaktionen