BEKRÄFTAT: Presenterar stor förändring för svensk sjukvård

2023 06 01

Regeringen och SD har tagit ett första steg mot ett statligt övertagande av sjukvården i Sverige.

I dag, torsdag, meddelar regeringen att en kommitté får i uppdrag att lämna förslag på möjligheterna att långsiktigt införa ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården.

För- och nackdelar med ett statligt övertagande ska även utredas.

– Beslutet är ett första steg mot ett möjligt statligt huvudmannaskap och en av de mest omfattande punkterna i Tidöavtalet, framhåller regeringen i ett uttalande.

”Historisk första steg”

Sjukvårdsminister  Acko Ankarberg Johansson (KD) och energiminister Ebba Busch (KD) presenterade den nya utredning på en pressträff.  

–  Den här parlamentariska utredningen är för många efterlängtad och ett historiskt första steg mot ett möjligt statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården. Målet är en mer effektiv hälso- och sjukvård och förbättrad tillgänglighet i hela landet, säger Acko Ankarberg Johansson.

KD-ledaren Ebba Busch kallar det för en ”historisk dag”.

Pekar ut flera brister

I dag styr regionerna över den svenska sjukvården.

Ett misslyckat experiment enligt regeringen och SD.

– Det finns stora skillnader mellan regionerna när det gäller effektivitet vilket tyder på att det finns potential för effektivitetsförbättringar, framhåller regeringen och radar upp flera brister i hälso- och sjukvården:

- Långa vårdköer

- Brister i tillgänglighet

- Dålig arbetsmiljö

- Bristande kompetensförsörjning

- Bristande hänsyn till patienters behov

-  Ett otillräckligt antal disponibla vårdplatser med bristande patientsäkerhet som följd

Denna utveckling inom hälso- och sjukvården, samt lärdomarna från coronapandemin, är anledningar till att regeringen anser att det är angeläget att ompröva ett statligt övertagande av sjukvården.

Kommitténs uppdrag

Regeringen ger kommittén i uppdrag att ta fram beslutsunderlag som möjliggör ett stegvis och långsiktigt införande av ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården.

Kommittén ska bland annat:

  • analysera och belysa för- och nackdelar med ett helt eller delvis statligt huvudmannaskap för hälso- och sjukvården,
  • lämna förslag som säkerställer ett mer effektivt hälso- och sjukvårdssystem som utgår från patienter och tar hänsyn till medarbetares behov, och
  • föreslå en genomförandeplan med tidsplan för hur staten stegvis och långsiktigt helt eller delvis kan ta över huvudmannaskapet för hälso- och sjukvården.

Uppdraget ska redovisas senast den 2 juni 2025.

Källa: Regeringen

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet 

Text: Redaktionen