Regeringen går fram med kritiserat förslag

2023 06 15

Den grova brottsligheten fortsätter att skaka Sverige.

I år har hittills 144 skjutningar skett.

41 personer har skadats och 18 har dödats.

Ny åtgärd 

Tidöpartierna har presenterat flera förslag för att bryta mönstret – bland annat anonyma vittnen, hemlig avlyssning, hårdare straff, sänkt straffmyndighetsålder, fler utvisningar och visitationszoner.

I dag presenterar regeringen ytterligare en åtgärd.

Deltagande i kriminella gäng föreslås bli olagligt.

Ett deltagande i ett kriminellt gäng kan i framtiden brottsrubriceras som försök, förberedelse eller stämpling till brott, rapporterar DN.

Hon blir ansvarig

Förslaget ska först och främst utredas.

Ansvarig utredare blir åklagare Lise Tamm.

– Gängkriminaliteten är ett av de största och mest akuta samhällsproblem vi har. För att bekämpa den måste vi ha en effektiv och ändamålsenlig lagstiftning, och åtminstone delar av den vi har är väldigt föråldrad, säger hon till DN.

Resultatet av utredningen ska redovisas senast den 16 september 2024.

Kritiserad åtgärd

Att kriminalisera gängdeltagande är en omdebatterad fråga.  

Flera experter har kritiserat förslaget.

De pekar ut ett stort problem med åtgärden.

För att kunna döma någon för deltagande i ett kriminellt gäng, så måste en definition för vad som räknas som ett kriminellt gäng tas fram.

Gängbrottsutredningen, som tillsattes av den dåvarande S-regeringen,  fastslog 2021 att det är mycket svårt att ta fram en definition.

De kriminella gängen i Sverige är ofta löst sammansatta, bildas tillfälligt och upplöses lika snabbt.

Dömde ut förslaget

Morgan Johansson (S) dömde ut förslaget under sin tid som justitieminister.

– En kriminalisering av deltagande i kriminella nätverk skulle kräva mycket utredningsresurser för ett magert resultat när det gäller att hitta luckor i strafflagstiftningen.

–  En kriminalisering av att vara med i ett kriminellt nätverk förutsätter dessutom en grundlagsändring som skulle ta mycket lång tid att genomföra. I stället måste vi prioritera effektiva och träffsäkra åtgärder mot de kriminella nätverken, framhöll Johansson när han ombads att kommentera förslaget.

”Slag i luften”

Lars Korsell, jurist på Brottsförebyggande rådet, delar Morgan Johanssons bedömning.

– Det finns en uppenbar risk att det blir lite grann ett slag i luften och att man kommer ha lite framgång i domstolar, sa han till SvD i februari.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen