JUST NU: Positivt meddelande för kärnkraftanhängare

2022 06 28

Vattenfall utreder möjligheten att bygga minst två små nya modulära reaktorer (SMR) vid Ringhals kärnkraftverk.

Det uppger företaget i ett pressmeddelande.

–  Alla fossilfria energislag kommer att behövas för att möta det ökande elbehovet i Sverige. SMR är en fossilfri teknik som har utvecklats mycket på senare tid och vi vill därför utreda förutsättningarna att bygga små modulära reaktorer i närheten av Ringhals kärnkraftverk, säger företagets vd Anna Borg.

Första reaktorn om åtta år

Enligt Vattenfall ska en förstudie vara klar vid årsskiftet 2023-2024.

Om bolaget får grönt ljus ska en första reaktor tas i drift 2030.

– Inga investeringsbeslut har fattats, men Vattenfalls ledning har under våren arbetat med frågan om ny kärnkraft i Sverige. Under förutsättning att en förstudie kommer fram till att det skulle vara lönsamt och alla övriga förutsättningar för ett framtida investeringsbeslut skulle bli uppfyllda, inte minst nya regelverk för kärnkraft, borde det vara möjligt att ha en första SMR-reaktor i drift i början av 2030-talet, säger Anna Borg.

Fossilfri teknik

Vattenfalls vd framhäver att de tilltänkta SMR-reaktorerna kan bli en viktig pusselbit för att möta det ökade elbehovet i Sverige, framför allt i de södra delarna av landet.

– Det finns behov av mer elproduktion i södra Sverige varför förstudien inriktar sig på förutsättningarna att bygga SMR i de södra elområdena, i första hand nära Ringhals kärnkraftverk, fastslår Vattenfall. 

Lämplig plats för ny kärnkraft

Torbjörn Wahlborg, chef för elproduktion vid Vattenfall, konstaterar att Ringhals är en lämplig plats för ny kärnkraft.

– Dels är det tillåtet att ersätta de två nedlagda reaktorerna Ringhals 1 och Ringhals 2 inom befintlig lagstiftning, dels finns nätinfrastruktur på plats som förenklar anslutningen av ny elproduktion. Det finns även stor acceptans för befintlig och ny kärnkraft vid Ringhals och Forsmark. En stor fördel är också den omfattande kompetens som finns vid Ringhals. 

Foto: Vattenfall

Text: Redaktionen