JUST NU: Positiv trend på arbetsmarknaden

2022 08 11

Arbetslösheten fortsätter att minska i Sverige.

I juli hade 159 000 arbetslösa varit utan jobb i minst tolv månader. Det är närmare 31 000 färre än samma månad förra året, enligt Arbetsförmedlingens senaste siffror.

–  Därmed har arbetslösheten minskat till 6,7 procent från 7,9 procent på ett år. Den har dock ökat sedan förra månadens 6,6 procent. Att arbetslösheten stiger något under sommaren är dock säsongsbetonat och beror främst på att personer som avslutat gymnasie- eller universitetsstudier skriver in sig på Arbetsförmedlingen, framhåller myndigheten i ett pressmeddelande.

Personer som varit utan jobb en längre tid har svårare att komma in på arbetsmarkanden.

De som varit utan arbete i mer än 24 månader har jämfört med juli förra året ökat med 1 700 personer till 97 000.

– Arbetsmarknaden går fortsatt bra, men det är främst de med kortare tid i arbetslöshet som får jobb. De med längre tider i arbetslöshet har fortfarande svårare att få fäste på arbetsmarknaden även om totala antalet långtidsarbetslösa fortsätter att minska, säger Anders Ljungberg, tillförordnad analyschef på Arbetsförmedlingen.

Orosmoln på himlen

Enligt Konjunkturinstitutet (KI) senaste beräkning kommer Sverige att gå in i en lågkonjunktur nästa år. 

KI förutspår dock att arbetsmarknaden kommer att klara sig bra, trots tuffare tider.

Men Arbetsförmedlingen höjer ett varningens finger.

– Det som händer med kriget i Ukraina, det som händer med räntor och inflation kan ju då komma att påverka utvecklingen på arbetsmarknaden. Det är ju otvivelaktigt så att det finns en del orosmoment och orosmoln i omvärlden som kan komma att påverka arbetsmarknaden, säger Anders Ljungberg enligt SVT Nyheter.

 Arbetsmarknaden i juli 2022

Inom parentes anges motsvarande siffror för juli 2021.

  • 6,7 procent var inskrivna som arbetslösa (7,9).* Sammanlagt 339 782 personer (408 417).
  • 8,3 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (10,5).* Sammanlagt 38 911 ungdomar (54 410).
  • 159 034 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (189 544).
  • 163 257 personer var öppet arbetslösa (200 595).
  • 176 525 personer deltog i program med aktivitetsstöd (207 822).
  • 25 996 personer anmälde sig som arbetssökande (29 674).
  • 19 626 personer fick arbete (25 551).
  • 1 176 personer varslades om uppsägning (1 212).
  • Källa: Arbetsförmedlingen

Foto: A. Choi resp C. Creators

Text: Redaktionen