Positiv överraskning för Regeringen Kristersson

2023 04 13

M-KD-L-SD-styrets första månader vid makten har varit turbulenta.

Elpriser och matpriser har skjutit i höjden och läget är kärvt för många svenska hushåll.

Sverige står inför en lågkonjunktur, men nu kommer ett välkomnande besked för regeringen.

”Glädjande”

I en ny rapport fastslår Arbetsförmedlingen att arbetslösheten minskat oväntat mycket i Sverige.

I slutet av mars var 6,4 procent av arbetskraften (16-65 år) inskrivna som arbetslösa.

Det innebär att arbetslösheten fortsätter att sjunka i Sverige. På ett år har den minskat med 0,6 procentenheter.

– Konjunkturnedgången har ännu inte påverkat arbetslösheten i stort och det finns fortfarande ett stort behov av arbetskraft med efterfrågade kompetenser, säger Marcus Löwing, analytiker på Arbetsförmedlingen.

Maria Mindhammar, generaldirektör för Arbetsförmedlingen, utrycker sig också positivt. 

– Det är glädjande att arbetsmarknaden fortsätter att stå stark trots det tuffa ekonomiska läget och än mer glädjande är de aviserade satsningarna på vuxenutbildning. Detta visar att arbetsmarknads- och utbildningspolitiken måste gå hand i hand inför den stundande lågkonjunkturen, säger hon.

Antalet varsel på stabil nivå

Sedan oktober 2022 har även antalet varsel legat på en stabil men något högre nivå jämfört med tidigare år, uppger Arbetsförmedlingen.

– Närmare 4 700 personer varslades om uppsägning i mars, framför allt inom tillverkning och handel, skriver myndigheten.

Fakta arbetsmarknaden i mars 2023

- 6,4 procent var inskrivna som arbetslösa (7,0).* Sammanlagt 335 328 personer (354 646).

- 7,4 procent av ungdomarna 18–24 år var inskrivna som arbetslösa (8,6). Sammanlagt 37 261 ungdomar (40 371).

- 142 990 av de inskrivna arbetslösa har varit utan arbete i 12 månader eller mer (173 542).

- 152 539 personer var öppet arbetslösa (162 176).

- 182 789 personer deltog i program med aktivitetsstöd (192 470).

- 30 149 personer anmälde sig som arbetssökande (29 665).

- 29 940 personer fick arbete (34 563).

- 4 662 personer varslades om uppsägning (2 398).

*Statistiken för ett år sedan inom parantes.  

Källa: Arbetsförmedlingen 

Foto: Kristdemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna

Text: Redaktionen