JUST NU: Polisen agerar – gäller populär nöjespark

2023 05 09

Polisen kommer använda sig av kameraövervakning vid Furuviksparken.

I december förra året rymde flera schimpanser från sitt hägn i Furuviksparken utanför Gävle.

Fyra schimpanser sköts till döds, och stor kritik har riktats mot parkens agerande.

Nu meddelar polisen att de kommer använda sig av kameraövervakning med drönare på grund av de demonstrationer som ska hållas utanför parken i anslutning till säsongsöppningen.

– Bevakningsområdet utgörs av Furuviksparken och området intill. Inom bevakningsområdet finns utöver Furuviksparken parkeringsplatser, bostadshus, gator och trottoarer, framhåller polisen.

“Upprätthålla allmän ordning”

Myndigheten förklarar att bevakningen ses som ett komplement till det polisiära arbetet när det kommer till att det inte ska bli några allvarliga ordningsstörningar.

Beslutet gäller för den 13 maj 2023 klockan 08.00-19.00 och 14 maj klockan 08.00-19.00.

– Bevakningen kommer att bedrivas som ett komplement till det polisiära arbetet i att säkerställa att de tillståndsgivna allmänna sammankomsterna ska kunna genomföras utan allvarligare ordningsstörningar och brottslighet samt att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten.

Har rätt

Polisen har rätt att använda sig av kamerabevakning på platser där allmänheten har tillträde “om intresset av bevakningen väger tyngre än den enskildes intresse av att inte bli bevakad”.

– Ändamålet med kamerabevakningen av det nu aktuella området är således att förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet eller utreda eller lagföra brott samt att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten, förklarar polisen.

Sköts ihjäl

Det var i december förra året som schimpanserna rymde och sköts ihjäl.

Händelsen fick stor uppmärksamhet i Sverige men även internationellt.

Kraftig kritik har riktats från flera håll mot Furuviksparken.

“Ska inte chansa”

Veterinären Bengt Röken har menat att det var ett klokt beslut att skjuta djuren.

– I svåra lägen ska man inte chansa, då ska man hellre skjuta dem, har han sagt till SVT.

Foto: J. Blackeye

Text: Redaktionen