Plan har presenterats – då föreslås Sverige byta till euro

2023 09 14

Ett av Sveriges regeringspartier har lagt fram en plan för att i närtid byta valuta.

År 2003 genomfördes en folkomröstning i Sverige om att gå med i Europeiska Monetära Unionen, EMU.

Den direkta följden vid ett ja skulle bli att den svenska kronan byttes ut mot euro, vilket idag 2023 är den officiella valutan i 20 av EU:s 27 länder.

Nej-sidan vann med knappt 56 procent av rösterna mot ja-sidans 42 procent.

Men 20 år senare har frågans aktualitet blossat upp på nytt.

Detta i form av att ett av partierna i regeringen, Liberalerna, lagt fram en konkret plan för när Sverige senast ska ha infört just euro som ny valuta.

Senast år 2028

Liberalernas plan är att Sverige ska ha bytt ut kronan till euro senast år 2028.

– Då kommer man vara säker på att semestern inte spräcker hushållskassan och slipper växlingsavgifter när man tar färjan från Trelleborg till Rostock, framhåller partiet i ett pressmeddelande.

I en debattartikel utvecklar partiledaren Johan Pehrson den nya planen.

– Det första som behöver göras är att på nytt utreda frågan om svenskt euromedlemskap. Mycket vatten har runnit under broarna sedan den förra utredningen presenterades i mitten av 90-talet, meddelar Pehrson i Svenska Dagbladet.

Vill inte folkomrösta

Enligt Johan Pehrson har argumenten för att införa euro enbart stärkts.

Han ser inte heller något behov av att folkomrösta om saken, och jämför processen med hur Sverige fattade beslut om att ansöka till Nato.

– Det viktiga är att det finns ett brett folkligt stöd, förklarar L-ledaren och hänvisar till opinionsundersökningar som pekar på ökade eurosympatier.

Ökat stöd

Just det sista argumentet har visst stöd i en purfärsk mätning från DN/Ipsos, men pekar samtidigt på ett stort motstånd.

Andelen som vill byta till euro har ökat från 19 till 30 procent jämfört med den senaste undersökningen, samtidigt som nej-sidan krymper från 54 till 47 procent.

– Det har skett en ganska stor omsvängning under sommaren. Många märker att kronans låga värde påverkar hushållsekonomin negativt, säger opinionsanalytikern Nicklas Källebring i en kommentar till DN.

"Importerar inflation"

Ytterligare argument för att införa euro är enligt Liberalerna att Sverige importerar inflation på grund av den svenska kronans minskade värde och att priset livsmedel, semestrar och industrin därmed skjuter i höjden.

Övriga regeringspartier och samarbetspartiet Sverigedemokraterna har inte formellt kommenterat Liberalernas förslag.

Så här ser partiets färdplan ut för att införa euro:

- Utredning ska vara klar december 2024

- Proposition till riksdagen våren 2025

- Riksdagsbeslut våren eller sommaren 2025

- Inträde i europeiska växelkursmekanismen ERM2 och ansökan om medlemskap hösten 2025

- EU-beslut om svenskt införande av euro hösten 2027

- Euro introduceras i Sverige 1 januari 2028

Foto: I. Boran

Text: Redaktionen