Plan har presenterats – då föreslås Sverige byta till euro

2023 09 14

Ett av Sveriges regeringspartier har lagt fram en plan för att i närtid byta valuta.

År 2003 genomfördes en folkomröstning i Sverige om att gå med i Europeiska Monetära Unionen, EMU.

Den direkta följden vid ett ja skulle bli att den svenska kronan byttes ut mot euro, vilket idag 2023 är den officiella valutan i 20 av EU:s 27 länder.

Nej-sidan vann med knappt 56 procent av rösterna mot ja-sidans 42 procent.

Men 20 år senare har frågans aktualitet blossat upp på nytt.

Detta i form av att ett av partierna i regeringen, Liberalerna, lagt fram en konkret plan för när Sverige senast ska ha infört just euro som ny valuta.

Senast år 2028

Liberalernas plan är att Sverige ska ha bytt ut kronan till euro senast år 2028.

– Då kommer man vara säker på att semestern inte spräcker hushållskassan och slipper växlingsavgifter när man tar färjan från Trelleborg till Rostock, framhåller partiet i ett pressmeddelande.

I en debattartikel utvecklar partiledaren Johan Pehrson den nya planen.

– Det första som behöver göras är att på nytt utreda frågan om svenskt euromedlemskap. Mycket vatten har runnit under broarna sedan den förra utredningen presenterades i mitten av 90-talet, meddelar Pehrson i Svenska Dagbladet.

Vill inte folkomrösta

Enligt Johan Pehrson har argumenten för att införa euro enbart stärkts.

Han ser inte heller något behov av att folkomrösta om saken, och jämför processen med hur Sverige fattade beslut om att ansöka till Nato.

– Det viktiga är att det finns ett brett folkligt stöd, förklarar L-ledaren och hänvisar till opinionsundersökningar som pekar på ökade eurosympatier.

Ökat stöd

Just det sista argumentet har visst stöd i en purfärsk mätning från DN/Ipsos, men pekar samtidigt på ett stort motstånd.

Andelen som vill byta till euro har ökat från 19 till 30 procent jämfört med den senaste undersökningen, samtidigt som nej-sidan krymper från 54 till 47 procent.

– Det har skett en ganska stor omsvängning under sommaren. Många märker att kronans låga värde påverkar hushållsekonomin negativt, säger opinionsanalytikern Nicklas Källebring i en kommentar till DN.

"Importerar inflation"

Ytterligare argument för att införa euro är enligt Liberalerna att Sverige importerar inflation på grund av den svenska kronans minskade värde och att priset livsmedel, semestrar och industrin därmed skjuter i höjden.

Övriga regeringspartier och samarbetspartiet Sverigedemokraterna har inte formellt kommenterat Liberalernas förslag.

Så här ser partiets färdplan ut för att införa euro:

- Utredning ska vara klar december 2024

- Proposition till riksdagen våren 2025

- Riksdagsbeslut våren eller sommaren 2025

- Inträde i europeiska växelkursmekanismen ERM2 och ansökan om medlemskap hösten 2025

- EU-beslut om svenskt införande av euro hösten 2027

- Euro introduceras i Sverige 1 januari 2028

Foto: I. Boran

Text: Redaktionen


Svenskar kan avrådas från att äta populär maträtt

2024 05 26

En populär maträtt kan vara farligare än man tidigare trott.

Många svenskar älskar att äta fisk.

Om man dessutom har fångat fisken själv, i någon av våra många svenska insjöar, så kan det kännas extra lyxigt.

Men frågan är hur nyttigt det egentligen är.

Många sjöar och vattendrag är förorenade av PFAS, rapporterar TV4.

Och när mängden PFAS i fisken analyseras så kan det leda till förändrade rekommendationer avseende konsumtionen.

Väntar på analyssvar

En sådan analys ska nu göras i Finjasjön i Hässleholm.

Där ska man analysera mört, abborre, braxen, gös och gädda, för att ta reda på hur mycket PFAS som finns i fisken.

– När man har fått analyssvaren får man ta ställning till om man ska äta fisken en gång om året, en gång i veckan eller aldrig, säger Mats Bengtsson, som ansvarar för att samla in fiskexemplaren, till kanalen.

Misstanken om höga halter av PFAS gäller många svenska sjöar och vattendrag.

– Det finns tyvärr ingen heltäckande bild över hur det ser ut i sjöar i Sverige för det är många olika aktörer som är involverade i den här provtagningen som görs, säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket i Uppsala, till kanalen.

Bör kontakta kommunen

Men i takt med att analyser görs och kunskapen ökar kan alltså kostråd och rekommendationer komma att förändras.

När resultaten från analysen i Hässleholm blir klara så kommer de att diskuteras med Livsmedelsverket.

Den som regelbundet vill äta egenfiskad fisk bör vända sig till kommunen där sjön ligger för att ta reda på om PFAS-analyser har gjorts och vilka rekommendationer som gäller.

Dåligt för barn och gravida

PFAS är ett samlingsnamn för tusentals industriellt framställda kemikalier som finns på många ställen i naturen.

– Om man får i sig PFAS under lång tid skulle det kunna påverka hälsan. Därför är det viktigt att få i sig så lite som möjligt av dessa ämnen, framför allt innan man får barn, uppger Livsmedelsverket på sin hemsida.

Det är troligt att foster, spädbarn och barn är extra känsliga för PFAS.

Foto: S. Seitamaa

Text: Redaktionen


Rusta ryter ifrån

2024 05 27

Rustas vd riktar nu kraftig kritik mot Tieto Evry.

Tidigare i år drabbades Tieto Evry som bekant av en omfattande cyberattack som ledde till stora problem för såväl aktörer i den privata sektorn som i den offentliga.

Den Rysslandskopplade gruppen Akira gav sig på Tieto Evrys datacenter, och flera stora företag, bland annat Rusta, påverkades kraftigt av hackerattacken.

Nu riktar Rustas vd Göran Westerberg kraftig kritik mot Tieto Evry.

Det rapporterar Dagens industri.

“Är inte förvånade”

Ett avslöjande från Svenska Dagbladet visar att det rådde brister i Tieto Evrys rutiner innan attacken skedde.

Bland annat har en källa sagt att “man förstod att säkerhetsarbetet behövdes, men man prioriterade inte att lägga pengar på det”.

Rustas vd Göran Westerberg är inte överraskad.

– Vi är tyvärr inte förvånade om detta skulle visa sig stämma, förklarar han för Di.

Sist på listan

Vidare förklarar Westerberg att man har haft problem med kontakten med företaget under en tid.

– Jag upplever det som att vi som kunder står absolut sist på Tieto Evrys lista över prioriteter.

Omfattande attack

Det var i januari tidigare i år som Tieto Evry utsattes för den omfattande attacken.

Lönesystemen hos 120 myndigheter slogs ut samtidigt som flera regioner och kommuner fick stora problem med sina it-system, och även privata företag påverkades.

Samtidigt har känsliga uppgifter förlorats.

– Omfattningen av detta har inte varit känt. En stor del av patientjournalerna har försvunnit inom vård, omsorg och socialtjänst. Det är mycket allvarligt. Mycket data krypterades vid attacken och vi ser det som förlorad data, säger Gustaf Lorentz, kommunikationschef i Vellinge kommun, till SVT.

Viktig fråga

Attacken ledde till debatt om vikten angående ett starkt cyberförsvar och förmåga att upprätthålla samhällsviktiga system.

Ryska hybridattacker har pekats ut som ett orosmoln som kan ställa till det ordentligt för svensk cybersäkerhet, och flera ledande aktörer menar att man arbetar intensivt på att skydda Sverige på alla sätt.

Foto: M. Spiske

Text: Redaktionen