SVERIGE: Pensionär släpad i benen

2023 07 12

En händelse på ett äldreboende i Jönköping har anmälts till polisen.

Mycket besvärande uppgifter kommer från ett boende i Jönköpings kommun.

Där har anhöriga till en brukare gjort en anmälan till polisen, samtidigt som kommunen anmält händelsen till Ivo.

Det handlar om en äldre person på boendet som har slagits på låren och blivit släpad i benen från toaletten till sängen av en anställd på boendet, rapporterar P4 Jönköping.

Den anställda har jobbat på platsen i över 15 år.

Slog larm

Det var kollegor till den anställde som slog larm till chefen.

Flera personer har tidigare bevittnat liknande beteende från den anställde.

Personen har sedermera tagits ur tjänst och själv sagt upp sig.

Anställda varnas

Det är dock inte den enda oroväckande händelsen inom äldrevården i Jönköping som skett på sistone.

Förra veckan lät två anställda vid hemtjänsten en äldre person bajsa på golvet, och filmade samtidigt händelsen samtidigt som de skrattade.

Vårdbiträdena har varnats och en anmälan har gjorts till Ivo.

“Är oacceptabelt”

Johanna Lindqvist är områdeschef för hemtjänsten i Jönköpings kommun. 

Hon menar att vad som skett är en exceptionell händelse och att man ska kunna känna sig trygg i deras verksamheter.

– Det som har hänt är oacceptabelt och vi ska aldrig bete oss kränkande mot personer som får stöd och insatser av socialförvaltningens verksamheter. Vi ser mycket allvarligt på den här händelsen, säger hon enligt SVT.

Bara en varning

Personalen i fråga har fått en varning, men inga ytterligare disciplinära bestraffningar.

Kommunen framhåller att “Socialförvaltningen är också arbetsgivare med arbetsmiljöansvar, vilket innebär att det finns arbetsrättsliga regler att förhålla sig till”.

– Vi har gjort en bedömning och kommit fram till att en varning är den kraftigaste åtgärden vi kan utfärda utifrån det inträffade. Vi fortsätter också att arbeta med flera av de åtgärder som vi beskriver i lex Sarah-utredningen, säger Sofie Starby som är tillförordnad äldreomsorgschef i Jönköpings kommun.

Foto: CDC

Text: Redaktionen