Pekar ut ny samhällsrisk i Sverige

2023 08 31

En chefsekonom uttrycker nu kraftig oro över valutautvecklingen.

Under det senaste året har det skakat ordentligt i den svenska ekonomin.

Hushållen har förlorat i köpkraft på grund av den höga inflationen och utgifterna har ökat i takt med Riksbankens räntehöjningar.

Även den svenska valutan, kronan, har haft det mycket tufft på sistone.

Nu pekar Nordeas chefsekonom Annika Winsth ut den svaga kronkursen som en samhällsrisk, rapporterar Dagens Industri.

Finns risker

Winsth framhåller att den svaga kronkursen inte bara ställer till det för Riksbanken, importföretag och utlandsresenärer, utan att det är en risk för hela samhället.

– Utlänningar har länge köpt våra fritidshus. Risken är att de köper företagen också, vår framtid och vår konkurrenskraft, säger hon till DI.

Hon förklarar vidare att det hela hänger ihop med Sverigebilden utomlands i form av koranbränningar, Nato och den höga räntekänsligheten.

Winsth menar att arbete bör utföras kollektivt för att nyansera bilden av Sverige.

Kan ge dyrare mat

Den svaga kronan har flera negativa effekter som påverkar människor i allra högsta grad.

Svenska matproducenter flaggar nu för ännu en våg av prishöjningar på mat, där den svaga kronan tillsammans med bränder och torka ser ut att leda till dyrare mat.

Det framhåller branschorganisationen Livsmedelsföretagen.

Lär hålla i sig

Carl Eckerdal, chefekonom vid Livsmedelsföretagen, uttalar sig om situationen.

– Utifrån ett strikt kostnadsperspektiv finns det väldigt lite som talar för en bred och ihållande sänkning av livsmedelspriserna. Min bedömning är att de högre prisnivåerna vi nu upplever håller i sig tills vidare, säger han.

Trycker upp kostnaderna

Eckerdal förklarar vidare att den svaga kronan trycker upp kostnaderna.

– Man hade möjligtvis kunnat tänka sig att nackdelarna med den svaga kronan på hemmaplan skulle kompenseras av fördelar på exportmarknaden. Men så verkar tyvärr inte vara fallet.

Foto: M. König

Text: Redaktionen