JUST NU: Partiledare vill slopa amorteringskrav

2022 07 02

Centerpartiet med partiledare Annie Lööf i spetsen öppnar nu för att slopa samtliga amorteringskrav för de som tagit bolån.

Orsaken är att partiet befarar att de stigande kostnaderna ska drabba svenska hushåll för hårt.

Vill hjälpa hushållen

Till att börja med vill Centern att det så kallade förstärkta amorteringskravet, som infördes 2018, tas bort.

Det innebär att nya bolånetagare med bolåneskulder som överstiger 4,5 gånger bruttoinkomsten ska amortera minst 1 procent av skulderna utöver det grundläggande amorteringskravet.

– Lägre krav på amorteringar hjälper hushållen när kostnaderna skenar och boräntorna höjs. Centerpartiet vill därför att det förstärkta amorteringskravet tas bort, framhåller partiet.

1 500 kronor i månaden

– Många svenska hushåll, ensamstående föräldrar, pensionärer men också många småbarnsfamiljer som flyttat till större boende, riskerar att få det riktigt tufft ekonomiskt framöver, betonar Annie Lööf (C) på partiets Instagramsida.

– Vi behöver se till att värna dessa familjer, utan att elda på inflationen, säger Centerns partiledare.

Att slopa det förstärkta amorteringskravet skulle ge medianhushållet 1 500 kronor mer i plånboken rapporterar SR.

– Det är många som har svårt att sova på nätterna just nu och det är inte bara på grund av värmen, betonar Centerledaren.

– Inflationen stiger, räntorna höjs och reallönerna urholkas, framhåller Annie Lööf (C).

Pausa även stora kravet

Dessutom öppnar Centerpartiet för att under en period slopa även det grundläggande amorteringskravet.

Det skulle innebära att ingen som tagit hushåll skulle behöva amortera något överhuvudtaget.

– Ett amorteringskrav är bra. Man ska betala av på de lån man tar, betonar Annie Lööf (C).

– Men om räntorna nu stiger snabbt, samtidigt som reallönerna urholkas, finns det ingen poäng med ett statligt tvångssparande i form av ett amorteringskrav just under denna period, anser Annie Lööf (C).

Vill ge hushållen mer frihet

Förslaget går ut på att Finansinspektionen skulle se över möjligheten att pausa det grundläggande amorteringskravet – vilket Annie Lööf är positivt inställd till.

– Hushållen bör i stället ges frihet att på ett mjukare sätt justera sitt sparande och sin konsumtion, säger Annie Lööf.

Förslaget skulle ge bolånetagarna andrum och möjlighet att hantera de ökade kostnaderna menar Centern.

– Hur det normala amorteringskravet ska se ut är helt upp till Finansinspektionen att bedöma och det beror på den ekonomiska utvecklingen, säger Annie Lööf  (C) till Sveriges Radio.

Foto: Riksbanken

Text: Redaktionen