JUST NU: Partiet KU-anmäler ministern

2022 03 28

Regeringens ansvarige handläggare i Kallakärendet ska 2013 varit med och beslutat om att järnmalmen i Kallak är av riksintresse.

Då jobbade den ansvarige handläggaren i egenskap av jurist på Sveriges geologiska undersökningar, SGU, avslöjade DN.

Enligt tidningen ska flera av tjänstemännen varit partiska och en senior SGU-geolog har låtit sig bjudas på en resa till Alperna av ett konsortium där Beowulf Mining, bolaget som ska starta gruvan, ingår.

Enligt experter som DN pratat med kan det röra sig om jäv.

Reagerar kraftigt

DN:s avslöjande har väckt en stor kritik från flera kritiker, bland annat från samer och miljörörelser.

Nu reagerar även Miljöpartiet. Partiet anmäler näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S) till konstitutionsutskottet, KU.

Oerhört graverande uppgifter

– Det är oerhört graverande uppgifter som framkommer i granskningen och det väcker väldigt många frågor. Med tanke på vilka enorma konsekvenser det här beslutet får är det viktigt att man går till botten med det. Vad är det som har försiggått inne på näringsdepartementet? Man behöver få veta hur relationerna har sett ut mellan departementet och berörda parter, säger Märta Stenevi (MP) till DN och tillägger:

– Med anledning av detta så kommer vi nu lämna in en KU-anmälan riktad mot Karl-Petter Thorwaldsson.

Kan kräva oberoende granskning

Miljöpartiets språkrör framhäver också att hennes parti öppnar för fler åtgärder. De kommer att kalla upp näringsministern till riksdagens näringsutskott och öppnar även för en större oberoende granskning av händelserna.

– Jag utesluter inte att vi längre fram, beroende på vad ministern säger i utskottet, kommer kräva en oberoende granskning från regeringens sida av det här. För vi måste veta att det här har gått rätt till, säger Märta Stenevi till DN.

Har svarat

Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson har svarat tidningen i en skriftlig kommentar:

– Jag har noterat Miljöpartiets KU-anmälan mot mig. Jag välkomnar att KU återigen ges möjlighet att titta på ärendet och jag svarar självklart på eventuella frågor som KU kan ha.

Foto: Magnus Liljegren Regeringskansliet

Text: Redaktionen