JUST NU: Partierna vill trotsa EU i känsliga vargfrågan – kan dras inför domstol

2022 05 07

En majoritet i riksdagen vill nästan halvera antalet vargar i Sverige, men EU-direktiv kan sätta käppar i hjulet.

Efter splittringar och stor oenighet i riksdagens miljö- och jordbruksutskott slog en majoritet till slut fast att de vill minska lägstanivån för antalet vargar i Sverige från dagens 300 till 170 stycken.

Bakom beslutet står Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Centerpartiet som körde över övriga riksdagspartier i frågan, rapporterar SVT.

Talet 170 är emellertid inte nytt då 170 vargar kommer från ett beslut av  riksdagen redan 2013. 

– Riksdagen bestämde år 2013 att vi ska ha minst 170–270 vargar i Sverige för att uppfylla EU-direktivets krav om gynnsam bevarandestatus. Intervallet byggde på den vetenskapliga analysen av minsta livskraftiga population, 100 vargar, som Naturvårdsverket låtit forskarna ta fram.  Mindre än två år senare såg nuvarande regering till att via uppdrag till Naturvårdsverket höja miniminivån till 300 vargar. I dag ligger alltså miniminivån tre gånger högre än minsta livskraftiga nivå, framhöll Marléne Lund Kopparklint (M) i en skriftlig fråga i riksdagen 2020.

Kan strida mot EU-lag

Om de nya planerna för de svenska vargarna blir verklighet kan dock beslutet strida mot internationella avtal som Sverige har skrivit under.

Det gäller EU:s habitatdirektiv som syftar att bevara och skyddade hotade arter, enligt Sveriges Radio.

“Sverige kan dras inför domstol”

Maria Gardfjell (MP), förste vice ordförande i utskottet, kritiserar beslutet och menar att det är direkt olagligt.

– Man lyssnar inte på vad myndigheter och forskning säger. Men konsekvenserna är att man bryter mot EU:s lagstiftning mot biologisk mångfald och det kan leda till att Sverige dras inför domstol i EU, säger hon.

M vill köra över EU

Moderaterna menar dock att partiet är redo att trotsa EU och driva frågan oberoende av de internationella avtalen som Sverige är bundna av.

– Vi är beredda att utmana EU. Att syna det ärende de drivit mot Sverige under så lång tid. Vi måste sätta ner foten och visa att vi nationellt har inflytande över rovdjursförvaltningen, säger partiets landsbygdspolitiska talesperson John Widegren (M) till tidningen Svensk Jakt.

“Kanske det som krävs”

Han får medhåll av Kristdemokraterna.

– Precis som det är med många EU-frågor är det en fråga om förhandling och diskussion. Kräver det att vi går emot EU i någon form får jag dela det min moderata kollega sade. Det är kanske det som krävs, säger Ingemar Kihlström (KD), riksdagsledamot, till SR.

Regeringen kan tvingas utreda

Dagens beslut i riksdagens utskott kan resultera i vad som kallas för ett tillkännagivande. Det innebär att riksdagen ger regeringen uppdraget att utreda frågan.

Den 12 maj ska frågan upp i riksdagens debatt.

Infekterad fråga

Vargens vara eller icke vara är en känslig fråga i Sverige. På ena sidan står exempelvis jägare och tamdjursägare som menar att vargen bör begränsas till ett minimum, bland annat på grund av att djuret försvårar jakten och fäller boskap.

– Det ska inte finnas några tveksamheter vad förbundet vill och jobbar mot. Vargstammen ska innehålla så få djur som möjligt, maximalt 150 individer, säger kommunikationschefen Magnus Rydholm vid Jägareförbundet.

395 vargar i Sverige

Den åsikten möts av de som anser att vargen har en essentiell plats i naturen och att Sverige har skyldighet att bevara arten i landet. 

Enligt Naturvårdsverkets senaste inventering 2020/21 fanns det omkring 480 vargar i hela Skandinavien. Drygt 395 av dem lever i Sverige.

Foto: F. Di Dio

Text: Redaktionen


Kommun förbjuder katter

2024 07 23

En kommun har infört ett förbud som inte lär uppskattas av kattägare.

Katter är ett av våra mest populära sällskapsdjur, och i många svenska hem är katten en självklar del av familjen.

Men att få ha katt hemma är inte en självklar rättighet.

Åtminstone inte om man vill flytta in i ett nybyggt hyreshus i Falun.

Där säger man nämligen nej till att ha katter som hyresgäster, rapporterar SR.

”Kommer ha kattfritt”

Det handlar om nybyggda hyreshus i området Furiren i Falun.

Husen ägs av kommunens bostadsbolag Kopparstaden.

De har infört ett förbud för katter i 129 nybyggda lägenheter.

– På Furiren kommer vi ha kattfritt, meddelar Kopparstadens marknads- och uthyrningschef Anna Timander.

”Katturin fastnar ju”

Beslutet motiveras med att det skulle bli väldigt svårt att sanera om katterna kissar i de nybyggda lägenheterna.

– Det beror på att vi har stomme helt i trä på Furiren, och det gör att skulle vi behöva sanera så kan det bli väldigt svårt och kostsamt. Katturin fastnar ju på ett helt annat sätt, säger hon till radiokanalen.

Kopparstaden har totalt över 5000 hyreslägenheter, och i de flesta är katter tillåtna. Men vill man flytta in i någon av de nya lägenheterna på Furiren så måste man alltså välja bort katten.

Hund är däremot tillåtet.

– Ja, absolut. Katter är ju svårare att styra, de är ju mer självständiga.

Liknande hos andra värdar

Hyresvärdar som infört kattförbud har tidigare uppmärksammats av bland annat Hyresgästföreningen.

Förutom Kopparstaden i Falun så har även två andra kommunala bostadsbolag i Dalarna – Bärkehus i Smedjebacken och Morastrand i Mora – uppmärksammats då de infört kattförbud i mindre delar av sitt bestånd, rapporterar Hem & Hyra.

Det visar en granskning som gjordes 2019.

Enligt vad tidningen då rapporterade så är det juridiskt tveksamt om en hyresvärd verkligen har rätt att införa ett sådant förbud.

Foto: A Ferreira

Text: Redaktionen


Tankade bilen för 8 000 kronor hos Circle K – fick ingen bensin

2024 07 23

Circle K bekräftar problem vid en av bolagets bensinmackar.

Det är i Mora som de ovanliga problemen har uppstått.

Flera kunder har tankat vid en av Circle Ks bensinstationer i staden och betalat för sig.

Det enda problemet är att ingen bensin har kommit ut från pumpen.

Det rapporterar SVT.

Betalade 8 000

En som har drabbats av problemen är Jon Jannes.

Han lyckades tanka 453 liter bensin i sin bil för en kostnad på 8 000 kronor.

Så stod det iallafall på på kvittot.

– Jag har gjort allt jag kan för att få tillbaka pengarna, men det känns som att jag bara blir skickad runt i cirklar, säger Jon Jannes till SVT.

Bekräftar problem

Circle K bekräftar att flera kunder har fått problem vid tanken på sistone.

Jon Jannes uttrycker frustration över att hans semesterpengar är borta, vilket Circle K menar inte ska ske.

– Vi hade dessvärre problem med lufttankningar på en av Moras bränslestationer i juni och samtliga kunder ska ha återbetalats men Jons återbetalning verkar ha fastnat. Han kommer givetvis få tillbaka pengarna.

Det påverkar

Just nu ligger priset för diesel på 18,09 kronor per liter, bensin 98 på 19,39 kronor litern och bensin 95 på 18,44 kronor.

Bensinpriserna, som har diskuterats och debatterats kraftigt under de senaste åren, styrs främst av omvärldsfaktorer.

– På kort sikt är det priset på raffinerad bensin och diesel på den nordeuropeiska marknaden som är avgörande för bensin- och dieselpriset i Sverige, förklarar Circle K.

– Eftersom all handel sker i dollar är dollarkursens utveckling mot svenska kronan en viktig del i drivmedelsprisutvecklingen.

Även politik

Även politik bedöms kunna ha stor påverkan på drivmedelspriserna.

– Världspolitiken kan ha en stor inverkan på råoljepriset, eftersom politisk oro kan påverka både oljeproduktion och transporter negativt. 

– När efterfrågan blir större än tillgången, stiger priserna. Skatter och tullavgifter i olika delar av världen påverkar också priset.

Oron över situationen i Mellanöstern är en sak som bedömare menar skulle kunna leda till högre oljepriser.

Foto: Circle K

Text: Redaktionen