Parti vill att Sverige förbjuder dömda pedofiler att vistas i badhus

2021 11 22

Personer som har dömts för sexualbrott bör förbjudas att vistas på en rad olika platser.

Det anser Kristdemokraterna som på sitt riksting i Norrköping som avslutades i dag antog en rad beslut som går ut på att skärpa straffen och öka insatserna mot brottsligheten.

Lekparker och badhus

Partiet vill genom lag förbjuda personer som dömts för sexualbrott mot barn att röra sig på följande platser.

⛔ Lekparker

⛔ Badhus

⛔ Internetsidor som riktas mot barn

Kristdemokraterna röstade på rikstinget ja till att utreda möjligheten att genom lag införa dessa förbud och tanken är att utredningen ska ge underlag för hur förslagen ska se ut mer i detalj.

Vedervärdiga handlingar

Sara Havneraas (KD) som är ordförande för Kristdemokraternas Kvinnoförbund och ledamot i KD:s partistyrelse är en av de som är engagerade i frågan.

– Nu är det nog. Att barn fortsätter utsättas för sexualbrott. Det är dags att vi steppar upp vår politik för att skydda barn från dömda pedofiler. Det är en av de mest vedervärdiga handlingar man kan göra, säger Sara Haneraas enligt Sveriges Radio.

Kraftigt höjda straff

I Kristdemokraternas nya kriminalpolitiska handlingsprogram framför KD att straffen för den som begår sexualbrott mot barn bör skärpas rejält.

– Kristdemokraterna anser att det är värre att begå sexualbrott mot barn än mot vuxna och att det ska avspeglas i straffskalan. När vi höjer straffet för våldtäkt till tre års fängelse anser vi att straffet för våldtäkt mot barn ska höjas från dagens två år till fyra år och maxstraffet ska höjas från sex till tio års fängelse, framför partiet i sitt program.

Minimistraff på 10 års fängelse

För grova brott vill KD att minimistraffet ska höjas till tio års fängelse och maxstraffet till fängelse på livstid. För de brott som är att anse som mindre grova ska straffet höjas från fängelse i 14 dagar till fängelse i två år och maxstraffet till åtta år enligt KD.

Sexuell posering och sexuell handling

Partiet vill även höja straffen för sexuella övergrepp mot barn och utnyttjande av barn genom sexuell posering.

– För sexuella övergrepp på barn anser vi att straffet ska höjas till fängelse i lägst ett år och högst fyra år. För grova brott bör minimistraffet höjas till två års fängelse och maxstraffet till tio år. För utnyttjande av barn för sexuell posering anser vi att böter ska utmönstras ur straffskalan och straffet höjas till minst ett års fängelse. Maxstraffet höjs till fyra års fängelse. För grova brott bör straffet höjas till mellan två och sex års fängelse. För köp av sexuell handling av barn bör minimistraffet ligga på ett års fängelse, föreslår partiet i sitt nya program.

ANALYS

Förslagen om vistelseförbud i till exempel lekparker och badhus torde åtnjuta ett betydande stöd bland många väljare som vill se hårdare tag mot pedofiler. Samtidigt kan viss opposition mot förslagen uppstå då de går emot principen att man ska vara helt fri efter ett avtjänat straff.

Det är dock möjligt och troligen även sannolikt att sexualbrott mot barn är en typ av brott där en majoritet av väljarna kan tänkas vara öppna för avsteg från principen att man ska vara helt fri efter ett avtjänat straff. KD torde sammantaget vinna opinionsmässigt på förslagen.

Foto: C. Lee resp. M. Uva

[yop_poll id="881"]