Överraskande vändning angående kärnkraft

2023 08 03

Det ser ut att bli en stor förändring i ett svenskt ungdomsförbund.

Kärnkraftsfrågan är alltjämt het och diskussioner angående utbyggnaden av kärnkraft pågår.

Ett ungdomsförbund som historiskt varit motståndare till det är Socialdemokraternas SSU.

Från att ha förespråkat avvecklingen av kärnkraft blåser nu nya vindar i förbundet.

Det rapporterar Svenska Dagbladet.

Stora diskussioner

Det är inför den kommande SSU-kongressen som man i ett handlingsprogram framhåller att “alla fossilfria energislag behövs för att klara klimatomställningen”.

Ungdomsförbundets ordförande Lisa Nåbo förklarar för SvD att stora diskussioner föranlett utvecklingen, och att frågan om energiförsörjning ligger som grund.

– Den elkris som varit har berört mina medlemmar väldigt mycket. De ser sina föräldrar slita sitt hår över dyra elräkningar. Man inser hur skört samhället är om det är så att vi hamnar i en långvarig elkris, säger Nåbo.

“Kommer väcka känslor”

Hon förklarar att man inte nödvändigtvis är kärnkraftspositiva utan mer “teknikneutrala”.

Så sent som för 4 år sedan förespråkade SSU en fullständig avveckling, och den nya linjen innebär ett anmärkningsvärt skifte.

– Det kommer väcka en del känslor både hos gamlingarna som varit SSU:are en gång i tiden men också de som är aktiva i andra delar av partiet, som kommer vara missnöjda.

Trettio procent

I samband med elkrisen i vintras diskuterades frågan om Sveriges elförsörjning ordentligt.

I Sverige står kärnkraften för omkring 30 procent av elproduktionen, det finns sex kärnreaktorer i drift på tre olika kärnkraftverk.

Dessa är Forsmark, Oskarshamn och Ringhals.

Utreder möjligheten

Strålsäkerhetsmyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att utreda möjligheten till vilka åtgärder som behövs för att Sverige ska kunna nyttja både befintlig och framtida kärnkraft.

– För att utveckla förutsättningarna att nyttja befintlig och framtida kärnkraft föreslår myndigheten en rad förändringar av lagstiftningen och pekar på behov av ytterligare utredningar, förklarar myndigheten.

Foto: Vattenfall Group

Text: Redaktionen