JUST NU: Över 3 000 delfiner döda på grund av Rysslands diktator

2022 06 25

Det är inte bara tusentals människor som mördas av Vladimir Putins brutala anfallskrig mot Ukraina.

Även många djur har dödats och det gäller allt från husdjur som hundar och katter till vilda djur i skogen som dödats i bombningar och ryska våldsdåd.

Putinregimens soldater

Nu kommer även besked om att över 3 000 delfiner har förlorat livet som en direkt följd av den ryska arméns framfart och härjningar i Ukraina rapporterar The Guardian och Nexta.

Putinregimens soldater orsakar ond bråd död både till land och till havs.

Krigsfartygens sonarsystem

Ukrainska forskare och vetenskapsmän vid nationalparken Tuzlovsky Lymanzonen i Svarta Havet konstaterar att flera tusen delfiner har dödats i samband med de ryska anfallen mot Ukraina vid Svarta Havets kust.

Delfinerna har bland annat dödats i explosioner men även på grund av svält som orsakats av de ryska fartygens sonarsystem.

 Sonarsystemen är en slags ljudfortplantningssystem som används av krigsfartygen när de navigerar och letar efter andra farkoster i vattnet.

Delfiner bränns till döds

Sonarsystemen har gjort det svårt för delfinerna att hitta föda. Men många delfiner har också dödats av ryska militärens explosioner.

– Brända och skadade delfiner har spolats upp på stränder inte bara i Ukraina utan även i Bulgarien, Turkiet, Ryssland, Georgien, Rumänien och Moldavien, rapporterar ukrainska medier.

Delfinerna visar tydliga spår av brännmärken som bedöms ha orsakats av både bomber och minor.

Delfiners ögon och fenor sprängs

Marinforskaren Ivan Rusev har studerat den ryska arméns mycket negativa påverkan på havslivet i

Svarta Havet i över tre månader och han har lagt upp många bilder av dödade delfiner på sin Facebooksida.

– Delfinerna har krigsskador både på sina ryggar och fenor inklusive förlorat skinn, fenor och ögon, rapporterar Ivan Rusev.

Plågsam död

– En del har också drabbats av invärtes skador, uppger han på Facebook.

En del delfiner har dödats av bomber och minor och andra dör en långsam och plågsam död då sonarsystemen bland annat gör dem blinda och även leder till att de blir utmärglade på grund av brist på mat förklarar forskarna. 

Många delfiner svälter ihjäl.

Mord på försvarslösa djur

Han riktar skarp kritik mot Rysslands brutala framfart i Svarta Havet.

– Ryska flottan är skyldig till mord på försvarslösa djur, betonar Ivan Rusev.

Massdöden av fiskar skadar inte bara den marina biologin utan förgiftar även vattnet med infektioner som sprids från de förmultnande djuren, rapporterar Republic World.

Fåglar störs av kraftigt oljud

Även fågellivet i Svarta Havet har drabbats hårt och bland annat har fåglar svårt att hantera det höga ljudet som alla bomber orsakar.

– På grund av bombningarna nära lagunerna har antalet flyttfåglar som Dalmatiska pelikaner och skärfläckor minskat kraftigt. Det handlar om en minskning från upp till 1 500 fåglar till 300, enligt Ivan Rusev.

Kris för biologisk mångfald

Turkiska Marina Forskningsinstitutet poängterar att det ryska invasionskriget dessutom är en kris för den biologiska mångfalden. Oljeutsläpp från krigsfartygen har till exempel lett till stor förstörelse av de utrotningshotade röda algerna.

Foto: Ivan Rusev

Text: Redaktionen