Oväntat besked – många svenskar slipper ny lag

2023 12 29

Flera kommuner har beviljats dispens angående en ny lag.

Vid årsskiftet kommer flera nya lagar att börja gälla.

Bland annat handlar det om en ny lag angående hanteringen av matavfall som träder i kraft den första januari.

Nu kommer dock uppgifter om att många kommuner får dispens från att lyda lagen, vilket innebär att många svenskar slipper undan.

Det rapporterar Dagens Nyheter.

Inte hittat lösningar

Den nya lagen gör gällande att allt matavfall i hushållen måste sorteras.

Ungefär 100 av Sveriges 290 kommuner har dock sökt om att få dispens från lagen, varav 80 än så länge har fått det beviljat.

– De kommunerna har inte hunnit hitta några bra lösningar än, säger Naturvårdsverkets avdelningschef Ingela Hiltula till DN.

Olika förutsättningar

Naturvårdsverket hanterar kommunernas ansökningar, och enligt uppgifter kommer alla kommuner som har ansökt även att beviljas dispens.

– Kommunerna har väldigt olika förutsättningar, vi har förståelse för att vissa inte hängt med, fortsätter Hiltula.

Kommunernas branschorganisation Avfall Sverige förklarar att det rör sig om ett omfattande förändringsarbete som kräver många stora och viktiga beslut från kommunernas håll.

Blir obligatoriskt

Det blir nu obligatoriskt att separera insamlingen av matavfallet.

Tony Clark, VD för Avfall Sverige, är skeptisk mot sättet som förändringen genomförs på.

– Många kommuner har redan på eget initiativ infört separat insamling av matavfall. Men hur ska de kvarvarande kunna planera för ett system utan att kunna ta ett helhetsgrepp om alla avfallsslag? 

– Att skrota producentansvaret för returpapper och lägga hela ansvaret på kommunerna vore både ogenomtänkt och olyckligt, inte minst ekonomiskt.

Kanske inte effektivt

Clark framhåller att det hade kunnat finnas andra lösningar.

– Nu tillkommer osäkerheten för förpackningarna. Det här hattandet riskerar leda till att kommunerna tvingas investera i system som på sikt inte är de mest effektiva, säger han.

– Avfall Sverige ser hellre en lösning där hushållen får en samlad insamling av rest- och matavfall, förpackningar och tidningar.

Foto: TI Law Firm

Text: Redaktionen


Kina rasar mot Sverige

2024 02 26

Stormakten Kina anklagar Sverige för att ha en ”kalla kriget-mentalitet”, och vänder särskilt sin ilska mot den svenska Säkerhetspolisen.

Det har uppstått storbråk mellan Sverige och stormakten Kina.

Kinas ambassad i Stockholm riktar hård kritik mot Sverige efter de senaste dagarnas rapporter om det svenska säkerhetsläget.

Den kinesiska ambassaden gör nu ett hårt uttalande i frågan, och riktar udden mot en rapport som släpptes av Säpo tidigare i veckan.

– Rapporten hypar upp "Kina hotteorin" utan någon faktabas, gör grundlösa anklagelser och förtal mot och svartmålar Kina. Rapporten blandar ihop rätt och fel, vilket är extremt oansvarigt, anser Kinas ambassad.

”Förstör atmosfären”

Uttalandet är en reaktion på Säkerhetspolisens lägesbildsrapport som presenterades den 21 februari.

I rapporten beskrivs Kina som ett av tre länder som utgör stora hot mot Sverige.

Något som skapar stor ilska från kinesiskt håll.

– Den relevanta svenska myndigheten har politiserat och infört säkerhetsinnebörd i utbytet och samarbetet mellan de två länderna, vilket inte bara förstör atmosfären av det vänskapliga samarbetet mellan de två länderna, utan också skadar de två folkens grundläggande intressen, hävdar ambassaden.

”Kalla kriget-mentalitet”

I rapporten beskriver Säpo Kina som ett av de tre länder som tillsammans utgör det största säkerhetshotet mot Sverige. De andra två är Ryssland och Iran.

Kinas ambassad menar dock att det är den svenska mentaliteten

– Vi kräver att den svenska sidan skakar av sig sin Kalla kriget-mentalitet och sina ideologiska fördomar, respekterar fakta och sanningen och ser på Kina och dess utveckling på ett objektivt och rationellt sätt, understryker ambassaden.

Långtgående ambitioner

Kina anklagar Säpo för att sprida ”desinformation” och göra ”provocerande uttalanden” gentemot landet.

Säpo menar dock att Kina genom sitt agerande bland annat utgör ett långsiktigt hot mot svensk ekonomi.

– De har långtgående ambitioner att bli världsledare inom flera olika sektorer. För att uppnå sina mål bedriver de olovlig underrättelseverksamhet och anskaffar teknik och kunskap från svenska företag och lärosäten, säger Fredrik Hallström, operativ chef på Säpo, till GP.

Säpo uppger också att Kina bedriver inhämtning mot oppositionella som är bosatta i Sverige.

Text: Redaktionen

Foto: Alejandro Luengo resp. Linus-Mimietz


UPPGIFTER: Det här dödade Aleksej Navalnyj

2024 02 25

Ukrainas underrättelsechef Kyrylo Budanov säger att det är mer eller mindre bekräftat vad Aleksej Navalnyj dog av.

Dödsorsaken rapporteras även av ryska statskontrollerade medier.

– Jag kanske gör er besvikna, men vad vi vet är att han verkligen dog av en blodpropp, säger Budanov.

Det uppger Sky News.

Mer eller mindre bekräftat

Budanov anser att uppgifterna om vad som dödade Aleksej Navalnyj bör anses vara så gott som bekräftade.

– Det är mer eller mindre bekräftat, säger han.

Många har anklagat, och anklagar fortfarande, Rysslands diktator Vladimir Putin för Navalnyjs död.

Många är av uppfattningen att Putin verkställde hans död, i en arktisk straffkoloni, med anledning växande krav på en oberoende utredning.

– Under en presskonferens tidigare i dag fortsatte Volodymyr Zelenskyy att uttrycka samma övertygelse och sa att Navalnyj har mördats.

Aktivist och bloggare

Aleksej Navalnyj beskrivs av många som Vladimir Putins ”främsta kritiker” och var Rysslands informella oppositionsledare - även om han satt fängslad.

Hans kamp har i synnerhet riktats mot att offentliggöra den enorma korruption som finns i toppskiktet av Ryssland och inom regeringspartiet Enade Ryssland.

Navalnyj har använt internet som en plattform för att nå ut till sina följare, ställt upp i borgmästarvalet i Moskva och försökt att kandidera till president.

Stor följarskara

Han har även anordnat flera demonstrationer mot korruptionen i Ryssland. Våren 2017 deltog tiotusentals ryssar i en antikorruptionsdemonstration anordnad av Navalnyj.

Protesterna fick ett abrupt slut, då han själv greps av polisen.

Överlevt flera attacker

Han har blivit förgiftad och drabbats av en rad olika attacker genom åren men överlevde alltid regimens klappjakt - fram till nu.

Han satt fängslad efter att ha dömts på vad omvärlden betonar är felaktiga grunder.

Foto: M. Aleshkovsky

Text: Redaktionen