Oväntad Swish-effekt – trefaldig ökning

2024 03 31

Införandet av Swish påverkar Svenska kyrkan på ett överraskande positivt sätt.

Förekomsten av betaltjänsten Swish fortsätter att växa in i samhällets alla delar.

Trots den pågående debatten om de digitala betalsätten kontra kontanternas roll i samhället har Swish onekligen tagit stor plats i samtiden.

Betaltjänstens effekt har nått fram till kyrkans verksamhet, och det på ett oväntat starkt sätt.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Trefaldig ökning

Nya siffror från kyrkosamfundet visar att sedan Swish infördes så har man fått in betydligt mer pengar än tidigare.

Statistik från Fässbergs församling i Mölndal visar en trefaldig ökning i församlingens totala kollektintäkter sedan de började ta emot kollekt via Swish.

Det bedöms vara enklare att swisha högre summor än att ge kontant.

– Det känns väldigt fånigt kanske att skriva in 20 kronor, säger prästen Johannes Imberg till SR.

Blir enklare

Statistiken pekar på att majoriteten som swishar in kollekt swishar mer än 50 kronor, samtidigt som 20 procent swishar mellan 200 och 1 200 kronor.

Det är mer än vad de som ger pengar kontant ger.

– Swishen gör det ju lättare att ge större summor. Det är enklare att kunna ge mycket till det som känns väldigt angeläget, fortsätter prästen.

Finns tre sorter

Det finns tre olika typer av kollekt där kyrkan samlar in pengar.

Det rör sig om rikskollekter, stiftskollekter och församlingskollekter.

– Kollektändamålen på riksnivå beslutas av Svenska kyrkan på nationell nivå, förklarar Svenska kyrkan.

–På stiftsnivå är det Stockholm stift som beslutar vart kollekten går. Och på församlingsnivå är det kyrkorådet i Brännkyrka församling som beslutar om vart kollekten ska gå.

Nästan 40 miljoner

I februari månad swishades totalt nästan 40 miljoner kronor i Sverige.

Appen har totalt 8,4 miljoner användare, och 93 procent av användare tar emot eller skickar betalning varje månad.

Framgången visar sig återkommande i olika mätningar.

– YouGov släppte nyligen sin årliga rapport över Sveriges starkaste varumärken och för tredje året i rad rankades Swish som nummer ett av svenska konsumenter, framhåller Swish.

– Swish stärker sin position med rekordhöga poäng och ökar dessutom avståndet till andraplatsen

Foto: Swish

Text: Redaktionen


Råttkaos väntas i svensk stad på torsdag – “Kommer vara påtagligt”

2024 04 14

En kommande strejk kan vara på väg att ställa till det rejält i Skåne.

Det handlar om fackförbundet Kommunals krav på SKR om förbättringar gällande bland annat lönevillkor och regler för dygnsvila.

På torsdag nästa vecka lär medlemmarna gå ut i strejk.

Det handlar om över 5 000 medlemmar på 750 arbetsplatser runt om i landet.

Fruktar kaos

Strejken berör flera olika områden.

Bland annat renhållningsarbetare, där nästan alla renhållningsarbetare i Lund ingår i varslet.

Därför fruktar nu staden råttkaos och överfulla soptunnor i och med strejken.

Det rapporterar TV4.

“Kommer bli påtagligt”

Andra yrkesgrupper som berörs är bland annat lokalvårdare och måltidspersonal.

Just renhållningsarbetarnas deltagande i strejken väntas leda till obehagliga utmaningar.

– Det kommer ju att bli överfulla tunnor. Vi ser råttor varje dag, så det är något som kommer att bli påtagligt om det blir strejk, säger Nicklas Kryger som arbetar med saken i staden, till TV4.

Har krävt ordning

Fackförbundet kommunal framhåller att strejken kommer att utbryta om parterna inte kommer överens.

– Kommunal har i årets avtalsförhandlingar bland annat krävt ordning och reda i löneprocesserna, där Kommunal menar att ett skriftlighetskrav vid lönesättning och utbetalning av ny lön i tid, borde vara rena hygienfaktorer i Sveriges största kollektivavtal. Vilket motparten inte velat tillmötesgå, förklarar fackförbundet.

– Kommunal har även krävt att ett helhetsgrepp tas för att skapa hållbara arbetstider, samt förbättringar i dygnsviloregleringarna för bland annat räddningstjänst och LSS-verksamhet. Villkor som motparten i stället vill försämra.  

“Rimliga krav”

Vidare menar man att det inte rör sig om någonting taget ur luften.

– Medlemmarna i Kommunal kräver inga fantasier. Vi har haft rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen och inte bära in yrkanden som är kostnadsdrivande. SKR och Sobona har ändå inte kunnat gå oss till mötes, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Foto: J. Cotten

Text: Redaktionen


Ny lag börjar gälla i dag lördag – påverkar elbilsägare

2024 04 13

Från och med i dag förenklas betalningen vid laddstationer.

EU-parlamentet fattade beslut om den nya lagen redan sommaren 2023, och på lördagen börjar den gälla.

Nu ska betalningen vid laddstationer förenklas.

Detta genom att införa krav på att erbjuda kortbetalning vid alla nya laddplatser.

Det rapporterar Teknikens värld.

Blir mer tillgängligt

Syftet med lagförändringen är att göra laddning för elbilar mer tillgängligt för alla.

Det hela innebär att det inte längre kommer ställas krav på registrering, brickor eller speciella kort.

Från och med den 13 april måste alla nyinstallerade laddstationer erbjuda alternativet kortbetalning.

Har ställts krav

Under en längre tid har konsumenter ställt krav på att förenkla elbilsägande på olika sätt för att skynda på utvecklingen vad gäller elektrifieringen av fordonsflottan.

Just laddningen är en av de saker som man har menat varit underprioriterat.

De som har elbil vill i högre utsträckning se att tillgängligheten vad gäller laddstationer över hela landet måste förbättras.

Detta som en delåtgärd i arbetet med elektrifieringen av samhället.

Elektrifieringen viktig

Regeringen vill satsa på utbyggnaden av laddinfrastrukuren.

– Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås, framhöll regeringen i höstas.

– Därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter.

– En omfattande och snabb elektrifiering av vägtransporterna krävs för att transportsektorn ska kunna nå i princip noll utsläpp av växthusgaser. 

– För elbilar behöver det finnas tillgång till publik och icke-publik laddning i hela landet, för invånare i allt från gles- och landsbygd till städer.

“Av yttersta vikt”

Ebba Busch är en som har tryckt på vikten av utbyggnaden.

– Vi behöver ersätta fossila transporter och minska hushållens transportkostnader, det är av yttersta vikt för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen, har hon sagt.

Foto: My Energy

Text: Redaktionen