Oväntad cannabisvändning i Sverige

2022 11 14

Socialstyrelsen går emot Region Stockholm och anser att en läkarmottagning ska få fortsätta skriva ut medicinsk cannabis för svår smärta.

Vid läkarmottagningen Aureum Healtchcare i Stockholm har man fått behandla smärtpatienter med medicinsk cannabis – fram till för ett par veckor sedan. Då meddelade Region Stockholm att man skulle stänga klinikens rätt att skriva ut det.

Men nu kommer en ny vändning till läkarmottagningens stora glädje. Det är ett beslut från Socialstyrelsen som gör att utskrivningen av den smärtlindrande medicinen får fortsätta.

En seger för patienterna

– Det här är framför allt en seger för våra patienter, framhåller Christian Engström, presskontakt på Aureum Healthcare, i ett pressmeddelande.

I det understryker han:

–  Regionen försökte använda byråkratiska tricks för att förvägra våra patienter den vård som de har rätt till enligt lag. Nu tar Socialstyrelsen Regionen i örat.

Kan överklagas

Det enda kruxet nu för mottagningen är att Region Stockholm kan överklaga myndighetens beslut och ta det vidare till förvaltningsrätten för omprövning av frågan. Men Engström är inte oroad:

– Vi är säkra på att domstolen i så fall även dom kommer ge oss rätt. De cannabisbaserade läkemedel som mottagningen förskriver är godkända av Läkemedelsverket och tillverkade av ett statligt företag.

Cannabis klassas som narkotika och är därför olagligt i Sverige. Det är ett samlingsnamn för hasch och marijuana och kommer från växten cannabis sativa som innehåller ämnet tetrahydrocannabinol som ger upphov till det rus man känner vid nyttjandet.

Tillåtet under vissa restriktioner

Cannabis kan alltså vara tillåten för medicinsk användning i vissa fall. 

– I ett fåtal andra länder kan den vara tillåten under vissa restriktioner, men i Sverige finns inget lagligt bruk av cannabis. Du kan till exempel få en månads fängelse även för mindre narkotikabrott, påpekar Beroendecentrum Stockholm på sin hemsida.

I vissa länder är cannabis helt lagligt, däribland Uruguay där växten får odlas, säljas och rökas. I Portugal avkriminaliserades innehavet av mindre mängder narkotika för eget bruk 2001. Det gör att såväl cannabis som andra droger är godkänt.

Foto: K. Nanney

Text: Redaktionen