Läkare berättar om symtomen för nya virusvarianten

2022 01 30

Symtomen från den nya, fruktade virusvarianten som sprids över världen är ovanliga.

Doktor Angelique Coetzee upptäckte hur i övrigt friska personer uppvisade ovanliga symtom och hon blev orolig över hur den nya virusvarianten, kallad omikron, skulle kunna drabba de äldre.

Udda symtom

Doktor Coetze berättar för The Telegraph hur hon blev medveten om den nya varianten i samband med att det kom patienter till hennes välbesökta klinik i Sydafrikas huvudstad Pretoria tidigare i november med covid-19-symtom som inte gick ihop med tidigare symtom.

Annorlunda

Det handlade om unga personer med varierande bakgrund som var extremt trötta och en sexåring med mycket hög puls. Ingen av dem led av lukt- eller smakbortfall.

– Deras symtom var så annorlunda och milda jämfört med de jag hade behandlat tidigare, säger doktor Angelique Coetzee som även leder Sydafrikas Medical Association.

Extrem trötthet

När fyra familjemedlemmar alla testade positivt för covid-19 med extrem trötthet slog hon larm till Sydafrikas rådgivningskommitté för vaccin.

Hon framhöll att det var totalt 25-talet personer som testat positivt för den nya virusvarianten och att de flesta av dem var män som uppgav att de kände sig väldigt trötta. Omkring hälften av dem var ovaccinerade.

Hög puls

– Vi hade ett mycket intressant fall, ett barn som var sex år med feber och mycket hög puls. Jag undrade om jag skulle lägga in henne. Men jag följde upp henne två dagar senare och då var hon mycket bättre, säger doktor Coetze till Daily Telegraph.

Orolig för äldre

Hon understryker att hon framförallt är orolig över att äldre personer kan komma att reagera mycket allvarligare på den nya virusvarianten.

– Det vi bör oroa oss för äldre personer som inte har vaccinerats. När de blir smittade med de nya varianten så kan vi få se många människor som blir allvarligt drabbade, menar doktor Coetze.

Större risk i Europa

Sydafrikas befolkning är mycket yngre jämfört med Europas befolkning och riskerna är totalt sett därför större i Europa framhåller Daily Telegraph.

Oro för vaccinet

Den nya virusvarianten, omicron, identifierades först i Botswana 11 november och sprids nu snabbt över världen. Det är den mest muterade varianten så här långt och forskare är oroliga över att befintliga vaccinsorter kan bita sämre på den och att den ska spridas snabbt.

Explosion av smitta

Från Sydafrika rapporteras att omicron orsakat en explosion av smitta från 550 fall per dag i Gautengprovinsen där Johannesburg och Pretoria ligger, till 4 000 fall per dag.

Foto: W. Otto