Ovaccinerade pekas ut som risk för Sverige i nya scenarier

2021 10 23

De som trots rekommendationer och vädjanden fortfarande inte har vaccinerat sig pekas ut som en risk framöver i de nya scenarierna för Sverige.

Detta framgår i Folkhälsomyndighetens nya scenarier för pandemin som presenteras idag.

Fortsatt smittspridning

Alla myndighetens tre nya scenarier pekar på att det blir en fortsatt smittspridning i Sverige och det finns tre olika scenarier som kallas för 0,1 och 2.

▪Scenario 0: Liten ökning av kontaktintensiteten som ger fortsatt smittspridning.

▪Scenario 1: Måttlig ökning av kontaktintensiteten som ger viss ökad smittspridning och cirka 2 500 rapporterade fall om dagen december – januari. Fler kommer då att behöva sjukhusvård men klart färre än i fjol.

▪Scenario 2:  Stor ökning av kontaktintensiteten som ger betydande ökning av smittspridningen och knappt 5 000 rapporterade fall om dagen under december – januari.

Ovaccinerade tydlig riskfaktor

Folkhälsomyndigheten betonar att det finns en oro för att en del fortfarande inte gått och vaccinerat sig.  De ovaccinerade driver smittspridningen vidare i Sverige varför det är väldigt viktigt att alla vaccinerar sig. Följande olika riskfaktorer som avgör Sveriges pandemiframtid pekas ut:

🔺 Ovaccinerade utgör en tydlig risk

🔺 Den höga smittsamheten hos deltavarianten

🔺 Smittan sprids lättare när det är kallt väder

Statsepidemiolog Tegnell vädjar

Anders Tegnell vädjar till alla ovaccinerade.

– Var och ens agerande är avgörande för hur stor ökningen blir, och hur väl vi lyckas hålla sjukligheten nere. Viktigast nu är att så många som möjligt vaccinerar sig, att alla som känner sig sjuka stannar hemma och att ovaccinerade personer följer de särskilda rekommendationer som gäller för dem, säger statsepidemiolog Anders Tegnell.

Folkhälsomyndighetens nya scenarier utgör dess 6:e delrapport till regeringen och avser perioden 20 oktober 2021 till 20 januari 2022.

Vaccinbevis kan bli aktuellt

Om de ovaccinerade och andra riskfaktorer leder till att läget i Sverige försämras kraftigt – vilket skett i flera andra länder i Europa – så är Sverige redo att skärpa upp åtgärderna igen.
– Skulle smittspridningen öka dramatiskt och belastningen på sjukvården stiga kraftigt, är vi självklart beredda att vidta åtgärder som att återinföra den nationella rekommendationen om hemarbete och att hålla avstånd. Det finns ju också möjlighet att införa vaccinationsbevis. Vilka åtgärder som blir aktuella beror på var och i vilken grupp smittspridningen sker, säger Anders Tegnell.

ANALYS

Pandemin är inte över – så enkelt är det. Myndigheterna och sjukvården upprepar om och om igen att det är väldigt centralt att alla vaccinerar sig. Det är så mänskligheten kan hejda pandemin som skördat nära 15 000 dödsoffer i Sverige.

Folkhälsomyndigheten har underskattat coronavirusets risker förut då det har blivit värre än vad man befarat. Nu tror myndigheten inte att det blir scenario 2 som är det värsta av de tre scenarierna. Hoppas verkligen att de har rätt.

Foto: Folkhälsomyndigheten video

[yop_poll id="790"]