Ovaccinerad vårdpersonal smittar de äldre på äldreboenden

2021 09 23

– Vi ser att bland dem som är smittade i de äldre åldrarna så är det väldigt ofta ovaccinerad personal på äldreboenden som tar med sig det till jobbet och smittar sina patienter.

Det konstaterar Kronobergs regionstyrelses ordförande Mikael Johansson (M) enligt SVT.

Ovaccinerade smittar oftare

Smittspårning visar nu att ovaccinerad personal i högre utsträckning smittar de äldre, klargör regionstyrelsens ledning.

– Risken är större om du är ovaccinerad. Och vi ser att en smitta kommer till plats och sen förs smittan vidare. Det är så vår smittsökning fungerar och därför kan vi säga att det är just så, säger Mikael Johansson (M) till SVT som talat med flera regionpolitiker.

– Skyddet för våra patienter borde väga högre än personalens integritet. Det är synd att inte alla vaccineras, säger Mikael Johansson (M).

– Det är bedrövligt att vi har personal som väljer bort att vaccinera sig, säger Eva Johnson (KD).

– Djupt deprimerande, säger Bo Frank (M).

Region Dalarna utreder

Han poängterar att diskussionen avser inte de som har medicinska skäl att inte vaccineras.

Nuvarande lag möjliggör inte för regionerna att tvinga personal att vaccinera sig men Region Dalarna utreder nu om det är möjligt att tacka nej till att anställa personal som är ovaccinerad mot covid 19 och Region Kronoberg inväntar nu den utredningen.

ANALYS

Det är självklart att såväl äldre på äldreboenden som deras barn och anhöriga blir upprörda över att det finns personal som jobbar trots att de inte är vaccinerade. Risken att sprida smitta är större om du är ovaccinerad visar smittspårning. Det kan leda till döden för de äldre.

Det är också naturligt att personer som vårdas på sjukhus och vårdcentraler blir upprörda över att det finns vårdpersonal som hoppar över vaccineringen. Smitta kan leda till döden.

Bör byta yrke

Sjukvården och medicinska utvecklingen bygger på forskning och mycket kunnig och välutbildad expertis. Och om de som själva jobbar inom sjukvården struntar i det mest basala verktyget i att motverka smittspridningen enligt världens främsta forskare och alla nationella myndigheter i land efter land så är det självklart att många frågar sig om de inte bör byta yrke.

Moralisk skyldighet

Statens medicinsk-etiska råd menar även att personal inom hälso- och sjukvården har en moralisk skyldighet att vaccinera sig mot covid-19 då patientens intresse väger tyngre än den anställdes individuella val att vaccinera sig eller inte.

Det är ofattbart att patienter i sjukvården och äldre inom äldreomsorgen riskera att smittas av omsorgspersonalen vars främsta uppgift är att vårda och skydda dem.

Foto: CDC

[yop_poll id="612"]