Oroväckande uppgifter från Taiwan

2023 07 17

Taiwan kommer med besvärande uppgifter.

Spänningarna mellan Kina och Taiwan är alltjämt mycket höga och den militära närvaron kring ön är fortsatt stark.

Många oroar sig för att militära konfrontationer kommer att utbryta i regionen.

Nu meddelar Taiwan att 16 kinesiska krigsskepp legat runt ön under en period på 24 timmar.

Det är ett oroväckande nytt rekord i regionen, rapporterar CNN.

Flera krigsplan

Aktiviteten i vattnet följer de övningar som Kina förde förra veckan då ett stort antal krigsflygplan rörde sig över Taiwan.

– Det är en växande militär insats, säger analytikern Carl Schuster.

Det uppges vara det senaste tecknet på skrämseltaktiken som Kina använder sig av gentemot Taiwan.

Söker återförening

Kina söker alltjämt en “återförening” med Taiwan, som önskar stå kvar som självständigt territorium.

Den kinesiske presidenten Xi Jinping har sagt att en återförening “måste uppfyllas”, och har inte uteslutit att använda våld för ändamålet.

Taiwan har dock inget intresse för att återförenas, utan ser sig själva som skiljt från Kina, med egen konstitution och demokratiskt valda ledare.

Stor skillnad

Det är stor skillnad mellan Kina och Taiwan när det kommer till ländernas stående militära förmågor.

Kina har över 2 miljoner aktiva styrkor, medan Taiwan har omkring 170 000.

Samtidigt har Taiwan över en och en halv miljon reservister, uppger BBC.

Västerländska experter pekar på att Taiwan skulle inrikta sig på att försöka motstå en kinesisk attack tills hjälp kommer utifrån.

Kan vara USA

Den hjälpen kan bland annat komma från amerikanskt håll.

President Joe Biden har tidigare öppnat för att hjälpa Taiwan militärt vid behov.

Analytikern Carl Schuster menar att Kina har långsiktiga planer.

– Peking hoppas att Taiwan bara kommer att acceptera enandet som oundvikligt och släppa in kinesiska styrkor utan motstånd. De försöker minska, om inte förstöra, den taiwanesiska befolkningens vilja att göra motstånd, säger han.

Foto: President of Russia Office

Text: Redaktionen