Oroväckande signal från den ukrainska gränsen

2023 02 15

Ryssland uppges förbereda omfattande luftangrepp mot Ukraina.

Ett stort antal ryska stridsflyg och helikoptrar har utplacerats nära den ukrainska gränsen, rapporterar Financial Times med hänvisning till flera underrättelsekällor.

Enligt källorna indikerar utplaceringen att Ryssland avser att använda en betydande del av sina luftstridskrafter för att understödja marktrupperna.

Ryssland uppges fortfarande ha kvar över 80 procent av sin luftburna styrka. Det uppger en Natokälla för Financial Times.

Ett omfattande luftunderstöd ses som nödvändigt för att understödja utmattade ryska marktrupper.

– De ryska trupperna är tröttkörda. Därför är det troligt att de vill omvandla det här till ett luftkrig. Om Ukraina ska kunna stå emot behöver de så mycket luftvärn och ammunition som det bara är möjligt, säger en källa till Financial Times.

USA dementerar

USA:s försvarsminister Lloyd Austin har kommenterat uppgifterna om ett stundande, massivt ryskt flyganfall.

Under ett försvarsministermöte i Bryssel på tisdagen konstaterade han att USA inte ser några tecken som indikerar att Ryssland förbereder ett omfattande anfall från luften.

– Det finns tillsvidare inga tecken på att just de ryska luftstridskrafterna skulle samlas till ett storanfall, sa Austin enligt Reuters.

Försvarsministern tillade dock att det är fortsatt viktigt att förse Ukraina med försvarsmateriel.

– Vi vet att Ryssland har ett betydande antal flygplan till sitt förfogande. Därför har vi betonat att vi måste göra allt vi kan för att ge Ukraina så mycket luftvärnsutrustning som vi bara kan.

Vädjar till väst

Ukraina har länge vädjat om leveranser av luftförsvarssystem för att kunna försvara sig mot ryska angrepp från luften.

Förfrågan har besvarats av flera länder.

Men trots att nya system har anlänt går Ukraina en kamp mot klockan. Ammunitionen minskar efter varje rysk attack.

– Hos de gamla sovjetiska robotsystem Ukraina har, där finns det ingen mer ammunition kvar i hela världen. Därför är det så viktigt att få nya luftvärnssystem, konstaterade Rein Pella, lärare i vapenteknik vid Försvarshögskolan, i en intervju med SVT från oktober.

Foto: General Staff of the Armed Forces of Ukraine resp President of Russia Office

Text: Redaktionen