JUST NU: Oroväckande nyhet för svenska cyklister

2022 07 29

Sverige är ett av världens mest trafiksäkra länder.

Det indikerar statistisk från Trafikverket och Transportstyrelsen, som SVT Nyheter tagit del av.

Men allt är inte frid och fröjd.

Antalet allvarliga cykelolyckor har ökat de senaste tio åren, rapporterar SVT.

Ökningen är oväntad, då allvarligt skadade i personbil minskar.

Flera förklaringar 

Enligt Christopher Patton, utredare på Transportstyrelsen, finns det flera förklaringar.

–  En anledning är så klart att fler människor cyklar men även att elsparkcyklar räknas in i olycksstatistiken för cyklister, säger han till SVT.

Per Hasselberg, ordförande för föreningen Cykelfrämjandet, vill se säkrare cykelbanor i Sverige. Han anser att en översyn av landets cykelvägar skulle minska antalet olyckor.

– Sverige har varit bra på att skapa en tillåtande miljö för bilar och tyngre fordon som har lett till färre olyckor. Det tänket saknas när man planerar cykeltrafik, det finns alldeles för många exempel på höga kanter och stolpar mitt i cykelbanan som gör det osäkert att cykla, säger han till nyhetskanalen.

FAKTA ­– Cykelolyckor i Sverige

  • Cyklister står för nästan hälften av alla allvarliga trafikskador.
  • Varje år dör i genomsnitt 24 personer i cykelolyckor. 220 cyklister skadas mycket allvarligt och 2000 cyklister skadas allvarligt.
  • 80% av olyckorna är singelolyckor.
  • Hälften av de som omkommit i en cykelolycka skulle ha överlevt om de använt hjälm.
  • Flera studier visar att cykelhjälm kan minska antalet allvarliga skallskador med cirka 50-60 procent.
  • 2021 omkom 210 personer i vägtrafiken.
  • Källa Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande resp Trafikverket

Regeringen vill öka cykeltrafiken

Regeringen har tidigare gett Trafikverket i uppdrag att analysera regelfrågor så att andelen som reser med cykel kan öka.

– Myndigheten ska  analysera och lämna förslag till hur reglerna kring enkelriktad trafik på lämpligt sätt kan ändras för att möjliggöra cykeltrafik i båda riktningarna där det för motortrafik är enkelriktat, framhåller regeringen i ett pressmeddelande.

– Utgångspunkten är att skyltningen ska vara trafiksäker och lätt för alla trafikanter att förstå.

Foto: M. de Paula 

Text: Redaktionen