Oroväckande för alla som åker taxi

2023 08 15

Det råder stora problem inom taxibranschen.

Det är fackförbundet Transport, som representerar svenska taxiförare, som under tisdagskvällen ger besked att man varslar om taxistrejk.

Detta efter att Svenska Transportarbetareförbundet och Biltrafikens Arbetsgivareförbund inte kunnat komma överens om ett nytt avtal.

Det framhåller Transport i ett pressmeddelande.

“Arbetsgivarnas ovilja”

Det är förhandlingarna mellan de två parterna som strandat, vilket nu resulterat i stora problem.

– Bakgrunden är arbetsgivarnas ovilja att möta de förslag som Transport lagt fram om högre löner, fördelningen av löneutrymmet utifrån år i yrket samt hur garantilönen ska räknas upp för de som har lön i procent, framhåller fackförbundet.

– Därtill vill Transport premiera erfarenhet i yrket och föreslår därför ytterligare steg i lönetariffsystemet.

Har stora problem

Transports förbundsordförande Tommy Wreeth framhåller att det finns problem i branschen som måste åtgärdas.

– Taxibranschen har stora problem med att rekrytera och behålla personal, det är vi och arbetsgivarna överens om, säger han.

– För att få fler till yrket och som stannar kvar måste vi ha stabilare lönenivåer, där erfarenhet och kompetens premieras. Trots att arbetsgivarna delar taxibranschens problembild så säger de nej till alla nödvändiga lösningar.

Kräver åtgärder

Det menas att statusen inom yrket i samband med löneutvecklingen behöver stärkas innan det blir fråga om någon överenskommelse.

Ett annat stort problem som pekas ut är framförhållningen när det kommer till schemaläggningen.

Viktigt yrke

Förbundsordförande Tommy Wreeth understryker vidare att det handlar om ett yrke som behövs i samhället och förtjänar mer.

– Den här yrkeskåren uppfyller en viktig samhällsfunktion. När som helst på dygnet finns taxiförarna när du är i behov av att resa. De kör även färdtjänst, skolskjuts och bud. Våra medlemmar behöver respektabla villkor, säger han.

Foto: B. Waldemar

Text: Redaktionen