SVERIGE: Oroväckande besked för bolånetagare

2022 10 09

Bostadspriserna fortsätter att falla i Sverige.

Det visar nya siffror från Svensk mäklarstatistik.

Sett till en tremånadersperiod har priset för bostadsrätter och villor sjunkit med sju respektive fem procent i hela riket.  

För bostadsrätter har prisfallet dock stannat av något.

– Den senaste månaden har bostadsrättspriserna sjunkit med en procent och villapriserna med två procent sett till riket som helhet, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Utvecklingen i Stockholmsområdet skiljer sig från resten av riket. Efter en kraftig nedgång i augusti har marknaden stabiliserats. Prisfallet för bostadsrätter har i princip avstannat. 

Prisfallet för villor har även dämpats i Stockholmsområdet.

– Villapriserna i Storstockholm gick ned med två procent jämfört med tre procent i Storgöteborg och fyra procent i Stormalmö, rapporterar Svensk mäklarstatistik.

– Att prisnedgången dämpades i Stockholmsområdet jämfört med förra månaden är intressant eftersom marknadstendenser historiskt först märkts där för att senare sprida sig till andra delar av landet. Inte minst energipriserna fortsätter sannolikt att pressa villamarknaden, men samtidigt bedömer nästan hälften av våra medlemmar att villapriserna blir oförändrade när vi summerar årets sista kvartal, säger Jonas Rosén, vd Mäklarsamfundet.

Högbelånade drabbas värst

Prisraset på bostadsmarknaden riskerar att slå hårt mot de högbelånade hushållen. Det säger SBAB:s chefsekonom Robert Boije in en intervju med SVT Nyheter.

Han varnar för flera scenarier. Vid till exempel sjukdom, arbetslöshet eller skilsmässa kan husägare behöva sälja sin bostad till ett lägre pris än vad man köpte för.

För flera högbelånade skulle det innebära att hela bostadslånet inte kan betalas tillbaka till banken.

– De som sitter på de högsta lånen kommer att få det besvärligt, säger Robert Boije till SVT Nyheter.

Han föreslår att Finansinspektionen lättar på amorteringskraven

– Ja det är en självklarhet enligt mig. Om Finansinspektionen inte gör det kommer det med största sannolikhet att tas ett sådant beslut från politiskt håll.

Prisstatistik bostadsrätter september 2022

 
Bostadsrätter 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket −1% −7% −6% 42 228
Centrala Stockholm −1% −8% −5% 100 258
Stor-Stockholm ± 0% −8% −6% 61 995
Centrala Göteborg −3% −6% −7% 62 561
Stor-Göteborg −2% −7% −6% 45 617
Centrala Malmö −2% −7% −2% 37 772
Stor-Malmö −2% −5% −3% 33 805

Prisstatistik villor september 2022

 
Villor 1 mån 3 mån 12 mån Medelpris
Riket −2% −5% −3% 3 715 000
Stor-Stockholm −2% −8% −6% 6 613 000
Stor-Göteborg −3% −8% −7% 5 384 000
Stor-Malmö −4% −9% −9% 4 962 000

Källa: Svensk mäklarstatistik 

Foto: T. Kent

Text: Redaktionen