JUST NU: Oron växer för krig – MSB tvingas blixtförstärka

2022 03 21

När tusentals krigsbroschyrer efterfrågas måste MSB kalla in extra personal för att möta behovet.

Över 100 000 beställningar har gjorts av broschyren “Om krisen eller kriget kommer”, rapporterar P4 Värmland.

En broschyr som togs fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) redan 2018.

Stora mängder

Efterfrågan på information om vad man ska göra vid krig har ökat kraftigt den senaste tiden. 

– De här broschyrerna finns på vårt lager i Kristinehamn och normalt sett hanterar man inte så stora mängder där utan det kanske är fem beställningar per dag, säger Stefan Anering, chef för enheten för säkerhet i offentlig miljö och enskildas beredskap, till radiostationen.

Extra personal

Bara de senaste veckorna har det gjorts 4 000 – 5 000 beställningar om dagen, erfar Svenska Dagbladet.

Myndigheten har därför behövt ta in extra personal för att kunna möta invånarnas behov av hur de ska agera vid kris och krig.

Tusen ohanterade beställningar

– Vi har nu i princip arbetat bort det som låg och väntade och nu har vi bara några tusen ohanterade beställningar och det är i stort sett de som kommit in under helgen, säger Stefan Anering.

Ökade it-incidenter

Samtidigt rapporterar Ekot att MSB även får information om fler anmälda it-incidenter mot svenska myndigheter och andra samhällsviktiga verksamheter.

Även detta har alltså ökat under de senaste veckorna.

Inte nödvändigtvis attacker

Antalet anmälningar har ökat från 200 i veckan till mellan 400 och 500. Peter Jonegård på MSB menar dock att det inte behöver handla om uppsåtliga attacker.

– Till antalet blir det mer, men tröskeln att kontakta oss har också sänkts så att så att vi kan inte i dag slå fast att det är en ökning som skulle bero på ökade attacker, säger Jonegård till Ekot.

Cyberhot mot Sverige

På grund av det rådande säkerhetsläget i Sverige bedöms risken för cyberattacker ha ökat. Enligt underrättelsemyndigheten FRA har dock de konkreta digitala angreppen mot Sverige uteblivit.

– Cyberangrepp mot Sverige och svenska myndigheter sker hela tiden – det är inte så att de är extra intensiva just nu, sade Ola Billger, kommunikationschef på FRA, till Sveriges Radio förra veckan.

Foto: MSB 

Text: Redaktionen