SVERIGE: Mycket smittsam fågelsjukdom

2022 11 04

En smittsam sjukdom har upptäckts på en hönsgård i Linköping, vilket tvingar 14 000 fåglar till avlivning.

Orsaken till smittutbrottet är ännu oklar.

Det är för tidigt att säga, men det brukar oftast komma via vilda fåglar eftersom viruset är spritt, säger Enisa Miljanich, handläggare på Jordbruksverket, till Sveriges Radio.

Enligt SVT är det här den nionde gången sedan 2004 som Östergötland har råkat ut för den smittsamma sjukdomen newcastlesjuka, som ibland också går under namnet duvpest.

Hostande fåglar

Ett tecken på sjukdomen är att äggproduktionen minskar, vilket kan bidra till så kallade ”skinnägg”, ägg utan skal.

– Man kan se fåglar med hängande vingar. Fåglar som har hosta och andningsproblem. Vissa kan dö, säger länsveterinär Andrea Ståhl, till SVT.

Restriktioner har införts

Särskilda restriktioner har införts på den drabbade hönsgården.

– Vi har en skyddszon på tre kilometer runt gården och en övervakningszon på tio kilometer, säger Miljanich till SR.

Utöver avlivningen av hönsen, pågår just nu inga transporter till eller från hönsgården. Ett led i att stoppa smittspridningen är också att destruera alla ägg.

Oklart när restriktioner hävs

När restriktionerna på hönsgården kan hävas är i nuläget osäkert.

– Restriktionerna kommer vara tills Jordbruksverket anser att de kan hävas. Fåglarna måste avlivas och gården saneras, säger Ståhl, till SVT.

Fakta newcastlesjuka

  • Viruset angriper nervsystemet, andningsorganen och tarmen hos fåglarna
  • Symtomen kan variera utifrån fåglarnas art, ålder och virusvariant
  • Vanliga symtom är: kraftigt sänkt äggproduktion, äggskal med pigmentförändringar, ökad dödlighet, hosta och problem med andning samt diarré
  • Förlamning av vingar, ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång
  • I de senaste utbrotten av newcastlesjuka i Sverige har få eller inga direkta sjukdomssymtom setts på djuren, medan äggproduktion har påverkats kraftigt.
  • Produktionssänkning har föregåtts av en förhöjd andel ägg utan skal, så kallade hinn- eller skinnägg, samt ägg med skalfärgsförändringar
  • Newcastlesjukan är dock inte smittsam bland människor. I värsta fall kan någon som hanterar sjuka fåglar riskera ögoninflammation
  • Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt

Foto: Finn Mund

Text: Redaktionen