SVERIGE: Öppnar för kritiserat läskförslag

2023 05 29

Svenska folkets matvanor ska bli bättre.

Den matrelaterade ohälsan är ett stort problem.

I dag riskerar var fjärde svensk att bli sjuk eller dö i förtid av livsstilssjukdomar kopplade till matvanorna. Drygt hälften  av alla vuxna och vart femte barn lever med övervikt och fetma.

Därför har Livsmedelsverket fått i uppdrag att analysera olika styrmedel som kan minska konsumtionen av ohälsosam mat och öka konsumtionen av hälsosam. 

Myndigheten har gjort en fördjupad analys av fyra potentiella styrmedel som kan tillämpas i Sverige.

Bland annat har Livsmedelsverket analyserat fördelar och nackdelar med ett införande av en ny avgift eller skatt på läsk och andra drycker med tillsatt socker.

Enligt myndigheten skulle en sådan skatt leda till att konsumtionen av dryckerna minskar bland Sveriges befolkning.

– Detta kan förväntas leda till att riskfaktorer för ohälsa minskar. Det skulle i sin tur kunna förbättra ett antal hälsoutfall i befolkningen, exempelvis förbättrad tandhälsa och färre fall av typ-2 diabetes och hjärt- och kärlsjukdom, framhåller Livsmedelsverket och tillägger:

– En skatt skulle kunna användas för att minska konsumtionen av dessa drycker samt minska sockerhalten i de drycker som konsumeras bland barn och unga, vilket kan bidra till minskad risk för ohälsa.

”Godhetssignalerande”

Ett potentiellt införande av en ”sockerskatt” i Sverige har kritiserats.

Mattias Svensson, ledarskribent på Svenska Dagbladet, anser att staten inte ska styra över vad människor väljer att stoppa i sig.

– Det här är en typ av ajabaja och moralskatter som handlar mer om godhetssignalerande, sa han till SR Ekot i januari 2023.

Flera analyser

Utöver införande av en ny skatt/avgift på sötade drycker har Livsmedelsverket även analyserat tre andra potentiella styrmedel som kan stärka folkhälsan i Sverige:

- EU:s skolfruktsstöd

- Sänkt moms på frukt och grönsaker

- Reglering av multipriskampanjer

Viktigt påpekande

Myndigheten betonar att det inte rör sig om konkreta förslag.

– Vi har gjort en teoretisk analys av vilka effekter och möjliga konsekvenser styrmedlen kan få. Det är viktigt att påpeka att rapporten inte innehåller några förslag eller rekommendationer. Det är politiken som beslutar om den här typen av styrmedel, vi bidrar med kunskap, säger Britta Ekman,  chef för Livsmedelsverkets avdelning för hållbara matvanor.

Foto: Q. Malick resp J. Yarema

Text: Redaktionen