Regeringen öppnar för att stänga skolor

2023 05 11

Allt för många skolor sätter för höga betyg.

Det framkommer av Skolinspektionens granskning av svenska skolors betygsättning.

Flera skolor ger elever omotiverat höga betyg.

Nu ryter Handelshögskolan i Stockholm ifrån.

Skolans rektor Lars Strannegård öppnar för att lämna det nationella antagningssystemet och i stället införa ett antagningsprov samt rödflaggning av vissa skolor.

– Vi kan inte längre lita på att det är rätt elever som kommer in på de mest efter­traktade utbildningarna, skriver Lars Strannegård i DN.

Ministern reagerar

Regeringen har reagerat på Handelshögskolans hot.

– Jag tycker att det är bra att Handelshögskolans rektor lyfter det här problemet. Det skapar ett nytt perspektiv på den här frågan, säger skolminister Lotta Edholm (L) till DN.

Ministern framhåller att regeringen förbereder en rad åtgärder för att komma till rätta med betygsproblematiken.

Bland annat vill regeringen koppla de nationella proven starkare till betygsättningen.

Men Lotta Edholm är även beredd att vidta kraftfullare åtgärder.

Skolor som missköter sig kan tvingas stänga.

– Jag är inte främmande för att göra det lättare att dra in tillståndet för skolor som inte sätter rättvisa betyg, säger skolministern till DN.

Uppdrag till skolverket

I mars gav regeringen Skolverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om hur kvalitetsarbetet i skolväsendet ska bedrivas.

– Syftet är att stärka skolornas arbete med att sätta rättvisande betyg som återspeglar elevernas kunskaper, framhöll regeringen i ett uttalande.

Skolminister Lotta Edholm konstaterade att det är ytterst viktigt att motverka ”betygsinflation”.

– Betygsinflationen är ett stort problem, och vi vet att den är allra störst i fristående skolor. Det här uppdraget är en av flera åtgärder regeringen gör, vi kommer att återkomma med en utredning för att se över de mer övergripande systemförändringar som behövs, sa hon efter regeringens beslut.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet 

Text: Redaktionen