Öppna lågor – kallar in brandflyg

2023 06 12

Räddningstjänsten kämpar just nu med en omfattande skogsbrand.

Totalt är över tio enheter på plats i Fristad utanför Borås där elden är lös.

– Det är öppna lågor och det finns stor spridningsrisk, säger Caroline Olausson, verksam vid räddningstjänsten i Södra Älvsborg, till Göteborgs-Posten. 

Skickar ut brandflyg

Det tiotal enheter som är på plats för att släcka elden räcker dock inte.

Nu förlitar man sig istället på brandflyg som skickas ut med omedelbar verkan – så fort Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ger grönt ljus.

– Vi har kallat in flygande resurser, bekräftar Caroline Olausson.

100 gånger 200 meter stort

Larmet om branden har inkommit under förmiddagen och röken stiger kraftigt från det område som ligger nära sjön Ärtingen, strax norr om Borås.

När räddningstjänsten först var på plats hade man svårt att klarlägga omfattningen av branden.

Senare under förmiddagen framgår det dock  att det brinner i ett område 100 gånger 200 meter stort och det är på väg att sprida sig över större ytor, skriver GP.

"Extremt stor risk"

Skogsbranden rasar efter att SMHI gått ut med kraftiga varningar om det torra klimatet.

Störst är riskerna i Götaland, Svealand och Gävleborgs län.

– Risken för bränder i skog och mark är extremt stor, framhåller SMHI på sin hemsida.

– I Götaland är det extremt torrt i marken.

Elden sprids lätt

Situationen kan lätt påverka boende i södra Sverige, i synnerhet de som bor i närheten av skogsområden.

– Eld sprids lätt i skogsmark, tillägger SMHI.

– Stor försiktighet bör iakttas vid eldning utomhus, ofta gäller eldningsförbud.

Högsta nivån av eldningsförbud

I just Borås kommun gäller just ett skärpt eldningsförbud – den högsta nivån – tills vidare.

Förbudet kommunicerades i torsdags och hat gällt sedan fredagen.

– Eldningsförbudet skärps med anledning av det fortsatta varma och torra vädret, meddelar Borås stad i ett pressmeddelande.

Särskilda regler

När eldningsförbud råder är det inte heller tillåtet att grilla på fasta grillplatser, till exempel vid badplatser.

Det är även förbjudet att bränna trädgårdsavfall med fasta bränslen som ved, kol, briketter eller grenar.

Arkivfoto: L. Parenteau

Text: Redaktionen