JUST NU: Ökända militärgruppen sätts in i Ukraina

2022 03 29

Ryssland kommer involvera soldater från den ökända paramilitära Wagnergruppen i kriget Ukraina.

Det uppger det brittiska försvarsdepartementet i sin dagliga underrättelserapport.

1 000 soldater

Till att börja med kommer Ryssland att sätta in drygt 1 000 legosoldater från gruppen, inklusive flera högt uppsatta befäl. Siffran kan utökas efterhand, rapporterar departementet.

Soldaterna kommer att hämtas från pågående stridsoperationer i Afrika och Syrien, som kommer att nedprioriteras. Legosoldater anses göra mer nytta i anfallskriget mot Ukraina, där Ryssland enligt flera rapporter lidit stora förluster.

Anledningen

Det stora förlusterna i kriget är den primära anledningen till Rysslands beslut att involvera fler legosoldater i kriget.

– På grund av stora förluster och en i stort sett avstannad invasion har Ryssland med stor sannolikhet tvingats omlokalisera Wagnerpersonal till Ukraina på bekostnad av operationer i Afrika och Syrien, skriver departementet på Twitter.

Privat militärt företag

Wagnergruppen beskrivs som ett ”privat militärt företag” officiellt. Men inofficiellt stöder den paramilitära gruppen Rysslands krigsinsatser i världen.   

Geopolitiska intressen

Wagnergruppen används av Rysslands diktator för att utföra olagliga och extremt våldsamma operationer i konfliktzoner runt om i världen där Ryssland anser sig ha geopolitiska intressen.

Bland annat låg Wagnergruppen bakom några av de värsta övergreppen och halshuggningarna i samband med kriget i Syrien, rapporterar New York Post

Våldtäkter och rån

Gruppen som består av legosoldater och yrkesmördare gjorde sig även skyldig till omfattande våldtäkter och rån mot civila i Centralafrikanska Republiken i fjol enligt tidningen.

 

 

 

Foto: President of Russia resp S. Arms

Text: Redaktionen