SVERIGE: Ökade krav på vanliga anställda om det blir krig

2023 01 23

Det är inte enbart anställda vid Försvarsmakten som ska aktiveras om Sverige hamnar i en väpnad konflikt.

Även "vanliga” anställda inom myndigheter, kommuner, regioner och även företag krigsplaceras nu i allt högre utsträckning, rapporterar SVT.

Uppdraget är solklart – blir det krig måste du jobba på.

Ökning med 20 procent

Vid årsskiftet var 404 218 svenskar krigsplacerade, enligt statistik som SVT begärt ut från Pliktverket.

En ökning med 66 328 stycken – eller 20 procent – jämfört med början av juni förra året.

Det är inte offentligt hur många som ingår i den militära krigsorgansiaitonen, men tv-kanalen menar att det är sannolikt att det är krigsplaceringar hos arbetsgivare som står för den betydande ökningen.

– Det är svårt att ange en siffra om hur många krigsplacerade som till slut kommer behövas, men det blir betydligt fler än idag. Och det är en positiv utveckling för totalförsvaret, säger Fredrik Stany, enhetschef för krisberedskap och civilt försvar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, till SVT.

Företagsanställda lär snart krigsplaceras

Av landets 290 kommuner har 105 stycken krigsplacerat totalt 55 323 av sina anställda.

Motsvarande siffra för 15 av 21 regioner är 162 989 krigsplacerade medarbetare.

Anställda som jobbar på företag som klassas som samhällsviktig verksamhet lär också krigsplaceras inom kort, skriver SVT.

Till dessa hör exempelvis personal som kan reparera el- och vattenförsörjning samt sjukvårdspersonal, lärare eller sådana som kan sköta transporter.

Får inte säga nej eller byta jobb

Om man som anställd blir krigsplacerad får man inte lov att säga nej.

Beslutet tas av arbetsgivaren, men innebär generellt ingen förändring i arbetsuppgifterna. 

Och det är först om fred övergår till krig som plikten blir aktuell.

– Omr regeringen beslutar om höjd beredskap och aktivering av allmän tjänsteplikt ska den anställde enligt lagens ordalydelse kvarstå i sin anställning. Det innebär formellt sett att man inte kan byta jobb, att man inte kan säga upp sig och att man inte får lämna landet, säger Fredrik Stany.

Ska återaktivera civilplikten

MSB har tidigare även flaggat för att Sverige behöver öka antalet civilpliktiga i landet – upp till 20 000 individer på sikt.

I början av året gav också regeringen myndigheten uppdraget att börja förbereda för att återaktivera civilplikten, som varit vilande sedan 2008.

– I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra efter förmåga och alla behövs, framhåller MSB i ett pressmeddelande.

"Grundförutsättning"

Myndigheten tillägger:

– Personalförsörjningen är en grundförutsättning för det civila försvaret. Utgångspunkten är att anställda och frivilliga ska användas i första hand men MSB bedömer även att civilplikt kan behövas för att viktiga delar av samhället ska kunna fungera, till exempel inom den kommunala räddningstjänsten.

– Civilplikt innebär att man tjänstgör inom de typer av civila verksamheter som regeringen beslutar om.

Foto: M. Bjork

Text: Redaktionen


Populärt livsmedel återkallas – säljs på Willys och Hemköp

2024 02 22

En produkt som funnits till försäljning i många av Axfoods butikskedjor återkallas.

Axfoods butiker inkluderar både Hemköp och Willys.

Nu går Axfood ut med information om att man återkallar ett populärt livsmedel.

Plastbitar i förpackningen

Produkten återkallas efter att man har hittat plastbitar i vissa förpackningar.

– Efter att leverantören vid en kontroll upptäckt plastbitar i vissa förpackningar på produktionsanläggningen väljer Axfood av säkerhetsskäl att återkalla, skriver Axfood i ett pressmeddelande.

Livsmedlet det avser är Garant tropisk juice utan fruktkött, 1 liter, med bäst före-datum 19.04.2024.

Spärrad för försäljning

Juicen har funnits till försäljning i flertalet av Axfoods butikskedjor, men är nu spärrad för försäljning och går inte att köpa.

– Det finns en risk att vissa av förpackningarna som redan hunnit gå ut i butik kan innehålla mörka plastbitar, uppger Axfood.

Inga kundreaktioner uppges ha rapporterats.

Uppmaning till konsumenterna

 Axfood går nu ut med en uppmaning till personer som har köpt produkten.

– Alla konsumenter som köpt den aktuella produkten uppmanas att i första hand återlämna den till butiken där den är köpt för ersättning.

Företaget uppger att de beklagar det inträffade och utreder tillsammans med leverantören hur detta kunnat ske för att säkerställa att det inte inträffar igen.

Inte första gången

Så sent som i förra veckan återkallades ännu ett livsmedel.

Då återkallade Coop kakor som kan kunde innehålla metallbitar.

– Leverantören av kakorna har vid en rutinkontroll upptäckt metallbitar i vissa produktförpackningar, uppgav Coop i samband med upptäckten.

Av säkerhetsskäl återkallades därför kakorna.

Fakta Axfood 

- Sveriges tredje största livsmedelskedja efter Ica och Coop. 

- Består av en familj av varumärken, bland annat butikskedjorna Willys och Hemköp, liksom Tempo, Handlar’n och Matöppet. 

- I Axfood ingår även Middagsfrid och Urban Deli samt delägda Apohem, Eurocash, City Gross och Mathem. Huvudägare är Axel Johnson AB med 50,1 procent av aktierna.

- Har fler än 13 000 medarbetare över hela Sverige. Nettoomsättnignen för 2022 landade på 73 474 miljoner kronor. 

Foto: Axfood

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Putin sätter deadline – tre veckor

2024 02 23

Rysslands diktator Vladimir Putin har gett order till sina väpnade styrkor om en skarp deadline.

Det uppger GUR, den ukrainska underrättelsetjänsten.

Ordern ska vara specifikt kopplad till tidpunkten för det ryska valet i mitten av mars och har både strategisk och symbolisk betydelse, säger Vadym Skibitsky, biträdande chef vid GUR.

Målet är att, inom en deadline på tre veckor, ta fullständig kontroll över den ukrainska regionen Luhansk.

– Innan valet vill de nå åtminstone de administrativa gränserna i Luhansk, säger Vadym Skibitsky till Interfax-Ukraine enligt Newsweek.

Behöver visa folket

Det ryska presidentvalet äger rum 15-17 mars.

Få tror på något annat scenario än att Putin förlänger sin tid vid makten – i vad som enligt västerländska observatörer är ett riggat val.

Och även om interna ryska opinionsundersökningar påstår att Putin är favorit – till och med mycket populär – har stödet för hans krig i Ukraina börjat sjunka.

– Således skulle segrar som ockupationen av Luhansk kunna ge något att visa sitt folk, framhåller Jon Jackson, biträdande redaktör på den amerikanska tidningen.

Flera städer på listan: "Symboliskt"

Det finns även städer i andra regioner som Vadym Skibitsky menar finns på Rysslands önskelista inför valet, bland annat Kuoyansk, Lyman och Avdiivka.

Städerna ockuperades av Ryssland efter invasionen – men togs sedan tillbaka av ukrainska styrkor.

– Det skulle vara symboliskt. Det är ett element som skulle användas mycket aktivt i informativa och psykologiska operationer.

Skiftar fokus

Enligt den ukrainska underrättelsechefen har det ryska valet fått Putins styrkor att skifta fokus i flera delar av Ukraina.

Bland annat har tre bataljoner ryska soldater nyligen skickats från ockuperade Mariupol till Belgorod, en rysk region som gränsar till Ukraina efter flera attacker mot det aktuella området.

– För att säkerställa säkerheten och genomförandet av valet, framhåller Skibitsky.

Han är samtidigt inställd på att kriget är långt ifrån att ta slut.

– Vi förstår hur viktigt det är för oss att ha reserver, hur viktigt det är att ha stöd från vara partners, att utveckla vår produktion.

– Denna karaktär av Ryska federationens agerande, med ett högljutt rop på “offensiv”, innebär ett utdraget krig. Ett utmattningskrig.

Foto: President of Russia Office

Text: Redaktionen