SVERIGE: Ökade krav på vanliga anställda om det blir krig

2023 01 23

Det är inte enbart anställda vid Försvarsmakten som ska aktiveras om Sverige hamnar i en väpnad konflikt.

Även "vanliga” anställda inom myndigheter, kommuner, regioner och även företag krigsplaceras nu i allt högre utsträckning, rapporterar SVT.

Uppdraget är solklart – blir det krig måste du jobba på.

Ökning med 20 procent

Vid årsskiftet var 404 218 svenskar krigsplacerade, enligt statistik som SVT begärt ut från Pliktverket.

En ökning med 66 328 stycken – eller 20 procent – jämfört med början av juni förra året.

Det är inte offentligt hur många som ingår i den militära krigsorgansiaitonen, men tv-kanalen menar att det är sannolikt att det är krigsplaceringar hos arbetsgivare som står för den betydande ökningen.

– Det är svårt att ange en siffra om hur många krigsplacerade som till slut kommer behövas, men det blir betydligt fler än idag. Och det är en positiv utveckling för totalförsvaret, säger Fredrik Stany, enhetschef för krisberedskap och civilt försvar på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, till SVT.

Företagsanställda lär snart krigsplaceras

Av landets 290 kommuner har 105 stycken krigsplacerat totalt 55 323 av sina anställda.

Motsvarande siffra för 15 av 21 regioner är 162 989 krigsplacerade medarbetare.

Anställda som jobbar på företag som klassas som samhällsviktig verksamhet lär också krigsplaceras inom kort, skriver SVT.

Till dessa hör exempelvis personal som kan reparera el- och vattenförsörjning samt sjukvårdspersonal, lärare eller sådana som kan sköta transporter.

Får inte säga nej eller byta jobb

Om man som anställd blir krigsplacerad får man inte lov att säga nej.

Beslutet tas av arbetsgivaren, men innebär generellt ingen förändring i arbetsuppgifterna. 

Och det är först om fred övergår till krig som plikten blir aktuell.

– Omr regeringen beslutar om höjd beredskap och aktivering av allmän tjänsteplikt ska den anställde enligt lagens ordalydelse kvarstå i sin anställning. Det innebär formellt sett att man inte kan byta jobb, att man inte kan säga upp sig och att man inte får lämna landet, säger Fredrik Stany.

Ska återaktivera civilplikten

MSB har tidigare även flaggat för att Sverige behöver öka antalet civilpliktiga i landet – upp till 20 000 individer på sikt.

I början av året gav också regeringen myndigheten uppdraget att börja förbereda för att återaktivera civilplikten, som varit vilande sedan 2008.

– I Sverige gäller totalförsvarsplikt. Det innebär att alla som bor här och är mellan 16 och 70 år kan kallas in för att hjälpa till på olika sätt vid krigsfara och krig. Alla har en skyldighet att bidra efter förmåga och alla behövs, framhåller MSB i ett pressmeddelande.

"Grundförutsättning"

Myndigheten tillägger:

– Personalförsörjningen är en grundförutsättning för det civila försvaret. Utgångspunkten är att anställda och frivilliga ska användas i första hand men MSB bedömer även att civilplikt kan behövas för att viktiga delar av samhället ska kunna fungera, till exempel inom den kommunala räddningstjänsten.

– Civilplikt innebär att man tjänstgör inom de typer av civila verksamheter som regeringen beslutar om.

Foto: M. Bjork

Text: Redaktionen