Ökad risk för tre farliga sjukdomar – här är anledningen

2023 06 24

Ett varmare klimat innebär en ökad risk för nya virus i Europa.

Det varnar EU:s smittskyddsmyndighet ECDC för på torsdagskvällen.

På grund av ett varmare klimat har risken ökat för att drabbas av myggburna virus i Europa.

Invasiva myggarter som Aedes albopictus och Aedes aegypti börjar ta sig norrut.

Aedes albopictus har redan identifierats i 13 länder i Europa, uppger ECDC.

Sprider tre farliga sjukdomar

Myggarterna sprider bland annat tre farliga sjukdomar –  denguefeber, zikavirus och West Nile-feber.

– Om detta fortsätter kan vi förvänta oss att se fler dödsfall från dessa sjukdomar, säger ECDC:s chef Andrea Ammon i ett uttalande.

Vidare berättar hon att smittskyddsmyndigheten har noterat en ökad spridning av invasiva myggarter de senaste åren. Myggorna har tagit sig till tidigare opåverkade områden i EU.

Föreslår flera åtgärder

Nu kräver ECDC-chefen krafttag för att begränsa myggspridningen.

Hon vill bland annat förebygga spridningen genom att avlägsna vattensamlingar där myggen förökar sig, använda miljövänliga bekämpningsmedel och lansera en massiv informationskampanj om hur myggrelaterade sjukdomar kan stoppas.

– Insatserna måste fokusera på sätt som gör det möjligt att kontrollera myggpopulationer, förbättra övervakningen och genomdriva personliga skyddsåtgärder, säger Andrea Ammon.

West Nile-feber

Under 2022 bekräftades 1 133 fall och 92 dödsfall av West Nile-viruset i Europa.

West Nile-virus sprids via myggor mellan djur och människa. Smittade fåglar kan till exempel accelererar smittspridningen.

Hos människor kan sjukdomen yttra sig på olika sätt. I majoriteten av fallen uppträder inga symtom överhuvudtaget (cirka 80 procent). 

Övriga får oftast lindrig sjukdom med influensaliknande symtom som feber, huvud och muskelvärk, illamående och kräkningar. Ibland ses ett rödflammigt utslag och svullna lymfkörtlar. 

I sällsynta fall kan sjukdomen få allvarliga konsekvenser och vara livshotande. 

– Äldre och personer med nedsatt immunförsvar har störst risk för allvarlig sjukdom, framhåller Folkhälsomyndigheten på sin hemsida.

Denguefeber

Under 2022 rapporterades 71 fall av denguefeber i Europa.

Sjukdomen ger influensaliknande symtom.

Vid infektion uppstår en eller flera av följande symptom:

- Röda ögon.

- Hög feber med frossa och svettningar.

- Kraftig huvudvärk.

- Muskel- och ledvärk.

Personer som insjuknar blir oftast feberfria inom en vecka.

Men sjukdomen kan vara livshotande.

– Sjukdomen kan bli allvarlig och kräva behandling med intensivvård på sjukhus. Många känner sig tröttare än vanligt upp till en månad efteråt, skriver vårdguiden 1177.

Foto: Region Kronoberg

Text: Redaktionen