JUST NU: Nytt virus i Kina – flera smittade av djur

2022 08 10

Ett nytt virus som smittar från djur till människa har upptäckts i Kina.

Viruset har upptäckts i två provinser och 35 personer befaras vara smittade, enligt en ny studie från den ansedda medicintidskriften New England Journal of Medicine.

Det nya viruset benämns som ”langya” och tillhör gruppen henipavirus. 

Personerna som smittats har utvecklat symptom som feber, trötthet, illamående, muskelvärk och hosta.

Det finns inga uppgifter om dödsfall eller allvarlig sjukdom.

”Ingen anledning till panik”

– Fallen av Langya henipavirus har hittills inte varit dödliga eller mycket allvarliga, så det finns ingen anledning till panik, säger Wang Linfa, professor vid Duke-NUS Medical School  till kinesiska Global Times. Hon är en av forskarna bakom studien. 

Men tidigare fall av andra varianter av henipaviruset har visat sig ha en högre dödlighet hos de som drabbats än hos personer som insjuknat i coronaviruset.

– Henipavirus kan orsaka allvarliga sjukdomar hos djur och människor och klassificeras som ett biosäkerhetsnivå 4-virus med dödlighet på mellan 40-75 procent, enligt data från Världshälsoorganisationen (WHO), rapporterar Global Times.

Inget vaccin

Enligt studien i New England Journal of Medicine finns det ännu inga evidens som tyder på att viruset smittas från människa till människa.

Tidigare rapporter tyder dock på att henipavirus kan överföras från människa till människa, rapporterar Global Times.

Det finns för närvarande ingen behandling eller vaccin mot viruset.

Nya infektionssjukdomar kommer

Wang Xinyu, biträdande chefsläkare vid avdelningen för infektionssjukdomar vid Huashansjukhuset, konstaterar att coronaviruset inte kommer att vara den sista pandemi som drabbar mänskligheten.

– Coronavirus kommer inte att vara den sista infektionssjukdomen som orsakar en pandemi i världen. Nya infektionssjukdomar kommer att få en allt större inverkan på människors dagliga liv, säger han till den kinesiska nyhetssajten.

Henipavirus

  • Ett virussläkte inom underfamiljen Paramyxovirinae och familjen Paramyxoviridae.
  • Det omfattar arter som infekterar och kan ge upphov till dödlig sjukdom hos ett flertal värdorganismer, inklusive människor.
  • Källa: Karolinska Institutet

Foto: CDC resp A. Luengo 

Text: Redaktionen


SWEDBANK: Hela Sverige kommer förändras – pekar ut datum

2024 04 19

Swedbank förutspår stora förändringar för hela Sverige jämfört med andra EU-länder.

Markera den 7 maj i kalendern.

Det datumet innebär startskottet för en rad förändringar för den svenska ekonomin.

– Utsikterna för hushållen börjar ljusna, säger Swedbanks chefsekonom Mattias Persson.

Stannar inte vid sänkningar

Det är nämligen i maj som Swedbank förväntar sig att Riksbanken kommer att inleda en serie räntesänkningar.

– Vi räknar med att styrräntan sänks med 25 punkter i maj, till 3,75 procent, vilket följs av ytterligare tre sänkningar i år. Riksbanken fortsätter att sänka räntan även under 2025, ned till två procent, säger Mattias Persson i en kommentar till bankens senaste konjunkturrapport.

Men det stannar inte där.

Enligt Swedbank är den nyligen framlagda vårändringsbudgeten ett första steg mot en mer expansiv finanspolitik.

"Sverige tar revansch"

Banken kallar det för en “revansch” för svensk ekonomi där nästa år blir särskilt expansivt med 50 miljarder kronor i ofinansierade åtgärder.

Successivt kommer Sverige att växla upp – snabbare än majoriteten av Europas övriga länder.

– Återhämtningen är i sikte för svensk ekonomi och när den ekonomiska politiken svänger om, med en penningpolitik som blir mindre åtstramande och en finanspolitik som blir expansiv, tar tillväxten i Sverige ordentlig fart och placerar sig i topp i Europa, säger Mattias Persson. 

– Detta talar också för att den svenska kronan ska stärkas.

Inkomsterna blir större

Swedbank understryker att en mindre åtstramande penningpolitik kommer ge en “välbehövlig injektion” till hela Sveriges ekonomi.

– Efter två år av fallande inkomster stiger de reala disponibla inkomsterna i år och ännu mer nästa år, säger Mattias Persson och tillägger:

– Konsumtionen förblir dämpad ett tag till då arbetsmarknaden försvagas under året, men börjar stiga efter sommaren för att sedan ta ett rejält steg upp och växa med hela 3,4 procent 2025, säger Mattias Persson.

Stabiliserad bostadsmarknad

Förutom fallande inflation, högre reala inkomster för hushållen och en allmän revansch för svensk ekonomi syns även en framtida prisuppgång för bostadspriserna, som mer eller mindre legat still i ett år och befunnit sig på en nivå tio procent lägre än toppen under våren 2022.

Nu har läget stabiliserats. Högre priser är att vänta.

– Kursändringen från Riksbanken ger skjuts åt bostadsmarknaden. Tillsammans med förbättrad köpkraft hos hushållen talar det för en ökad efterfrågan på bostäder och en försiktig prisuppgång på 2–3 procent i år och cirka 5 procent nästa år, säger Mattias Persson.  

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen


Bilförbud införs i Sverige – blir först i världen

2024 04 18

Från och med den 31 december 2024 stoppas bensin- och dieselbilar från att köra på gatorna i Stockholms innerstad.

Det bekräftar det rödgröna styret i huvudstaden i dag, torsdag, efter att ett förbud fått grönt ljus av EU-kommissionen.

I början av året inledde kommissionen en granskning för att säkerställa att förbudet inte bryter mot den fria rörligheten i EU. Nu står det klart att kommissionen inte har några invändningar.  

Stockholm blir därmed först i världen med att införa en så kallad miljözon klass 3 i city, som innebär att både bensin- och dieselbilar förbjuds i delar av innerstaden.  

– Det här betyder att införandet av miljözonen fortsätter som planerat. Natten till nyårsafton 2024 blir Stockholm först i världen med att porta bensin- och dieselbilar från en del av City, säger Lars Strömgren (MP), trafikborgarråd Stockholms stad, i ett uttalande.

Lars Strömgren är nöjd med att EU-kommissionen ställer sig bakom förbudet.

– Runt om i hela Europa brottas politiker med avgaser och dålig luft som särskilt skadar barn och äldre. EU-kommissionens ställningstagande är ett styrkebesked för alla som kämpar för friskare städer, säger han.

Mer att vänta

Införandet av en miljözon 3 i Stockholm är ett gemensamt förslag från stadens rödgröna styre – Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. Enligt partierna är syftet med förbudet att förbättra luftkvalitén i huvudstaden.

Stockholms nya miljözon kommer att omfatta 20 kvarter som täcker cirka 180 000 kvadratmeter.

Det rödgröna styret är dock inte nöjda. De planerar att  expandera miljözonen i ett nästa steg. Ett sådant beslut väntas under första halvåret av 2025.

– Vi ser att omställningen till en utsläppsfri innerstad behöver göras stegvis. Miljözon klass 3 är ett viktigt kliv på vägen mot ett Stockholm med renare luft och trevligare gator, säger Lars Strömgren.

SD-kritik

Sverigedemokraterna riktar stark kritik mot den nya miljözonen.

– Det rödgröna styret har enats om en bilfientlig politik. Man inför dieselbilsförbud, tar bort parkeringsplatser i city, och satsar ingenting på ökad framkomlighet för bilvägar. Det är ett hårt slag mot barnfamiljer, säger partiets gruppledare i Stockholms stad, Gabriel Kroon, till Di.  

Foto: E. Chystiakov

Text: Redaktionen