JUST NU: Nytt virus i Kina – flera smittade av djur

2022 08 10

Ett nytt virus som smittar från djur till människa har upptäckts i Kina.

Viruset har upptäckts i två provinser och 35 personer befaras vara smittade, enligt en ny studie från den ansedda medicintidskriften New England Journal of Medicine.

Det nya viruset benämns som ”langya” och tillhör gruppen henipavirus. 

Personerna som smittats har utvecklat symptom som feber, trötthet, illamående, muskelvärk och hosta.

Det finns inga uppgifter om dödsfall eller allvarlig sjukdom.

”Ingen anledning till panik”

– Fallen av Langya henipavirus har hittills inte varit dödliga eller mycket allvarliga, så det finns ingen anledning till panik, säger Wang Linfa, professor vid Duke-NUS Medical School  till kinesiska Global Times. Hon är en av forskarna bakom studien. 

Men tidigare fall av andra varianter av henipaviruset har visat sig ha en högre dödlighet hos de som drabbats än hos personer som insjuknat i coronaviruset.

– Henipavirus kan orsaka allvarliga sjukdomar hos djur och människor och klassificeras som ett biosäkerhetsnivå 4-virus med dödlighet på mellan 40-75 procent, enligt data från Världshälsoorganisationen (WHO), rapporterar Global Times.

Inget vaccin

Enligt studien i New England Journal of Medicine finns det ännu inga evidens som tyder på att viruset smittas från människa till människa.

Tidigare rapporter tyder dock på att henipavirus kan överföras från människa till människa, rapporterar Global Times.

Det finns för närvarande ingen behandling eller vaccin mot viruset.

Nya infektionssjukdomar kommer

Wang Xinyu, biträdande chefsläkare vid avdelningen för infektionssjukdomar vid Huashansjukhuset, konstaterar att coronaviruset inte kommer att vara den sista pandemi som drabbar mänskligheten.

– Coronavirus kommer inte att vara den sista infektionssjukdomen som orsakar en pandemi i världen. Nya infektionssjukdomar kommer att få en allt större inverkan på människors dagliga liv, säger han till den kinesiska nyhetssajten.

Henipavirus

  • Ett virussläkte inom underfamiljen Paramyxovirinae och familjen Paramyxoviridae.
  • Det omfattar arter som infekterar och kan ge upphov till dödlig sjukdom hos ett flertal värdorganismer, inklusive människor.
  • Källa: Karolinska Institutet

Foto: CDC resp A. Luengo 

Text: Redaktionen