Regeringen: Nytt tvång för asylsökande – annars ryker bidraget

2023 11 15

Regeringen ställer nya krav på nyanlända och asylsökande i Sverige.

Du måste få godkänt i en kurs om svenska värderingar.

Beskedet kommer på onsdagseftermiddagen av integrationsminister Johan Pehrson (L), rapporterar Dagens Nyheter.

– Det här är inte bara ett erbjudande, det ska vara ett krav. Det avslutas med ett prov och du ska klara det, säger han till tidningen.

Bidrag ryker

Exakt hur “Sverigekursen” ska se ut är inte spikat.

Regeringen håller för närvarande på att tillsätta en utredning som ge förslag på innehållet.

Enligt DN kommer det dock att ingå frågor som jämställdhet, rättsstatens principer, yttrandefrihet och barns rättigheter.

Om man vill få ut offentliga ekonomiska ersättningar, som till exempel bidrag, är det ett tvång att gå kursen.

Konsekvenser väntar för de som inte deltar.

– Då är det ytterst försörjningsstöd som gäller, bekräftar Johan Pehrson.

En samhällsintroduktion

Kursen är att likna vid en samhällsintroduktion till hur Sverige fungerar, men även vilka normer och värderingar som råder i landet.

Johan Pehrson menar att det “blir ett problem” när människor går emot sådant som angriper grundlagen eller svenska värderingar.

Han lyfter bland annat “de som står på Sergels torg” och sprider “vanföreställningar” om svensk socialtjänst skulle behöva gå kursen, och syftar på desinformationskampanjer som förts där det felaktigt påståtts att socialtjänsten kidnappar muslimska barn.

"Bristande vandel"

I migrationsfrågor gällande svenska värderingar har begreppet “bristande vandel” fått stor uppmärksamhet sedan Tidöavtalet kom på plats.

Bland annat har Jimmie Åkesson (SD) lyft att den som faller inom den kategorin bör kunna utvisas.

SD-ledaren har gett utländska medborgare som hyllat Hamas attacker mot Israel samt koranbrännare som exempel.

Befinner man sig i Sverige bara för att utnyttja vår yttrandefrihet eller ställa till problem av andra skäl, för att begå brott eller för att leva på bidrag eller vad det kan vara, och inte tillför samhället någonting konstruktivt, då finns det ingen anledning för oss att ha kvar personen, i synnerhet inte om de saknar skyddsbehov, sade Jimmie Åkesson till Sveriges Radio i oktober.

"Hör inte hemma i Sverige"

Ebba Busch (KD) har varit inne på en liknande linje gällande utvisningar.

Enligt partiledaren kan det exempelvis handla om brott där personer ger utryck för värderingar som ”inte hör hemma i Sverige”.

– Hets mot folkgrupp och brott med hatbrottsmotiv eller hedersmotiv kan vara exempel på detta, framhåller Ebba Busch.

LÄS MER: Ebba Busch vill gå ännu längre – då ska man utvisas från Sverige

Foto: Magnus Liljegren Regeringskansliet
Text: Redaktionen

Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen